Nederlandse nationaliteit aanvragen/Nederlander worden

Wilt u Nederlander worden? En staat u bij de gemeente Sluis ingeschreven? Dan kunt u de Nederlandse nationaliteit aanvragen door optie of door naturalisatie.

Regelen

Neem contact met ons op en maak een afspraak. Tijdens deze afspraak krijgt u meer informatie over de te volgen stappen.

Wat u moet weten

  • Als u Nederlander kunt worden door optie, dan beslist de gemeente hierover. Kijk op de website van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) of u recht hebt op optie.
  • Als u Nederlander kunt worden door naturalisatie, gaat uw aanvraag naar de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND). De IND beslist dan. Kijk op IND.nl voor meer informatie.
  • Is uw verzoek om Nederlander te worden goedgekeurd? Dan wordt u uitgenodigd voor een naturalisatieceremonie.

Meenemen

Optie:

  • Uw identiteitsbewijs.

Naturalisatie:

  • Uw identiteitsbewijs.
  • Uw verblijfsvergunning.
  • Uw geboorteakte.
  • Uw huwelijksakte (alleen als u in het buitenland getrouwd bent).
  • Uw inburgeringsdiploma.

Kosten

Optieverzoek voor één persoon € 217,00.
Voor twee personen € 370,00.

Naturalisatieverzoek voor één persoon € 1.023,00.
Voor twee personen € 1.305,00.