Nederlandse nationaliteit aanvragen/Nederlander worden

Wilt u Nederlander worden?
En staat u bij de gemeente Sluis ingeschreven?
Dan kunt u de Nederlandse nationaliteit aanvragen door optie of door naturalisatie.

Regelen

Neem contact met ons op en maak een afspraak.
Tijdens deze afspraak krijgt u meer informatie over de te volgen stappen.

Wat u moet weten

 • Als u Nederlander kunt worden door optie, dan beslist de gemeente hierover. 
  Kijk op de website van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) of u recht hebt op optie.
 • Als u Nederlander kunt worden door naturalisatie, gaat uw aanvraag naar de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND).
  De IND beslist dan.
  Kijk op IND.nl voor meer informatie.
 • Is uw verzoek om Nederlander te worden goedgekeurd?
  Dan wordt u uitgenodigd voor een naturalisatieceremonie.

Meenemen

Optie:

 • Uw identiteitsbewijs.

Naturalisatie:

 • Uw identiteitsbewijs.
 • Uw verblijfsvergunning.
 • Uw geboorteakte.
 • Uw huwelijksakte (alleen als u in het buitenland getrouwd bent).
 • Uw inburgeringsdiploma.

Kosten

Optieverzoek voor één persoon € 206,00.
Voor twee personen € 351,00.

Naturalisatieverzoek voor één persoon € 970,00.
Voor twee personen € 1.238,00.