Gebouw of woning slopen

Naar Omgevingsloket online

U mag niet zomaar een gebouw of woning slopen.
U moet hiervoor een melding doen als u:

 • Meer dan 10 m3 sloopafval heeft.
 • Asbest gaat verwijderen.

Regelen

U doet de melding via het Omgevingsloket online.

U geeft hier door:

 • Uw naam en adres (gebouweigenaar).
 • De naam en het adres van degene die gaat slopen.
 • Wanneer en hoe laat u precies gaat slopen.
 • Hoe u gaat slopen.
 • Welk materiaal vrijkomt bij de sloop.
 • Hoeveel materiaal vrijkomt bij de sloop.
 • Een tekening van wat u gaat slopen.

Let op: er kunnen extra rapporten nodig zijn.
Heeft u naast het slopen ook (ver)bouwplannen?
En heeft u voor die plannen een omgevingsvergunning nodig?
Dan kunt u de sloopmelding samen doen met de aanvraag van de omgevingsvergunning.

Voorwaarden

 • Meld het slopen minimaal 4 weken voor u begint.
 • U moet hinder voorkomen.
  Bekijk daarvoor de gemeentelijke beleidsregel Handhaving bouwoverlast Sluis.

Kosten

Een omgevingsvergunning kost geld.
Vaak zijn er ook nog plankosten.
Bekijk het rekenmodel voor plankosten van de Rijksoverheid.

Nog vragen?

Neem dan contact met ons op.