Gebouw of woning slopen

Naar Omgevingsloket online

U mag niet zomaar een gebouw of woning slopen.
U moet hiervoor een melding doen als u:

 • Meer dan 10 m3 sloopafval heeft.
 • Asbest gaat verwijderen.

Regelen

U doet de melding via het Omgevingsloket online.

U geeft hier door:

 • Uw naam en adres (gebouweigenaar).
 • De naam en het adres van degene die gaat slopen.
 • Wanneer en hoe laat u precies gaat slopen.
 • Hoe u gaat slopen.
 • Welk materiaal vrijkomt bij de sloop.
 • Hoeveel materiaal vrijkomt bij de sloop.
 • Een tekening van wat u gaat slopen.

Let op: er kunnen extra rapporten nodig zijn.
Heeft u naast het slopen ook (ver)bouwplannen?
En heeft u voor die plannen een omgevingsvergunning nodig?
Dan kunt u de sloopmelding samen doen met de aanvraag van de omgevingsvergunning.

Voorwaarden

 • Meld het slopen minimaal 4 weken voor u begint.
 • U moet hinder voorkomen.
  Bekijk daarvoor de gemeentelijke beleidsregel Handhaving bouwoverlast Sluis.

Kosten

Een omgevingsvergunning kost geld.
Vaak zijn er ook nog plankosten.

Nog vragen?

Neem dan contact met ons op.