Gebouw of woning slopen

U mag niet zomaar een gebouw of woning slopen. U moet hiervoor een melding doen als u meer dan 10 m3 sloopafval heeft of asbest gaat verwijderen.

Regelen

U doet de melding via het Omgevingsloket. U geeft hier door:

 • Uw naam en adres (gebouweigenaar).
 • De naam en het adres van degene die gaat slopen.
 • Wanneer en hoe laat u precies gaat slopen.
 • Hoe u gaat slopen.
 • Welk materiaal vrijkomt bij de sloop.
 • Hoeveel materiaal vrijkomt bij de sloop.
 • Een tekening van wat u gaat slopen.

Tevens dient u de volgende gegevens aan te leveren:

 • Een asbestinventarisatierapport van een gecertificeerd bedrijf, of;
 • Een asbestvrij verklaring van een gecertificeerd bedrijf, of;  
 • Een bewijsstuk dat het een gebouw betreft van na 1993. 

De Wet natuurbescherming dient, voor het uitvoeren van werkzaamheden, te worden gerespecteerd. Voordat de werkzaamheden van start gaan, kunt u contact opnemen met de Provincie Zeeland, bereikbaar onder natuurbeschermingswet@zeeland.nl. Meer informatie vindt u op de website van Informatiepunt Leefomgeving.

Mogelijk heeft u voor het uitvoeren van de werkzaamheden een omgevingsvergunning nodig. U kunt deze aanvraag omgevingsvergunning apart aanvragen via het Omgevingsloket. 

Voorwaarden

 • Meld het slopen minimaal 4 weken voor u begint.
 • U moet hinder voorkomen.

Bekijk daarvoor de gemeentelijke beleidsregel Handhaving bouwoverlast Sluis (PDF)

Kosten

Aan het in behandeling nemen van een sloopmelding zijn geen kosten verbonden. 

Nog vragen?

Neem dan contact met ons op via tel. 14 0117.