Afvalbeleid gemeente Sluis - Veel gestelde vragen

Vragen over het beleid

Waarom is afval scheiden belangrijk?    
In de gemeente Sluis wordt bovengemiddeld veel afval in de grijze container voor restafval gegooid. Steeds meer afval kunnen we gebruiken als grondstof om nieuwe producten mee te maken. Het is zonde om dat afval in de grijze container te gooien. Het afval van de grijze container wordt niet gerecycled, terwijl dat met het afval van andere containers wel gebeurt.

Waarom is er gekozen voor het inzamelen van plastic en metaalverpakkingen en drankenkartons (PMD) door middel van zakken in plaats van een container?  
Uit landelijk onderzoek blijkt dat het inzamelen van PMD-afval met zakken zuiverder is dan het inzamelen met een container. Het afval bevat dan vaker vervuiling.

 Vragen over de container zelf

Waarom zit er een adressticker met een barcode op mijn container?    
Om aan te geven dat de container bij uw woning hoort en enkel ten behoeve van uw woning gebruikt mag worden.

Waarom zit er een chip op de nieuwe containers?    
De chip geeft aan de ZRD door waar de containers staan. Zo zien de vuilnismannen of de containers die aan de straat staan ook daadwerkelijk op de juiste plaats staan. Hierdoor voorkomen we illegaal gebruik van containers. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een container gestolen en ergens anders aangeboden wordt.

Waarom zijn de containers voor restafval en oud papier allebei grijs?    
De containers zelf hebben dezelfde kleur, de clip op de deksels van de containers hebben een verschillende kleur. Hieraan ziet u welk afval in de container moet. Wanneer het deksel van een container kapot is, hoeven we alleen het deksel te vervangen en niet de hele container.

Wat doe ik met de containers als ik verhuis?    
Bij verhuizing laat u de containers achter bij uw woning.

Hoe groot zijn de containers?    
De containers hebben een inhoudsmaat van 240 liter. Dat is hetzelfde als de huidige grijze huisvuilcontainers. De afmetingen zijn ongeveer: lengte 740 mm, breedte 580 mm en hoogte 1100mm. Er zijn geen andere maten beschikbaar.

Wat moet ik doen als mijn container kapot is?    
Indien er iets stuk is aan uw container, dan kunt u zoals gebruikelijk contact opnemen met de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) via telefoonnummer 0115-478100  of info@zrd.nl.

Ik heb geen nieuwe containers ontvangen, wat moet ik doen?    
Neem contact op met de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) via telefoonnummer 0115-478100 of info@zrd.nl.

Wat gebeurt er met mijn oude container(s)?    
De oude containers worden gerecycled. De nieuwe containers bestaan voor 98% uit gerecycled materiaal, waarvan het grootste deel uit ingezameld huishoudelijk plastic verpakkingsafval en een deel uit oude afvalcontainers.

Vragen over het inzamelen van afval

Hoe vaak worden de containers geleegd?     

  • De grijze container haalt de ZRD 1x per vier weken op.
  • De groene container haalt de ZRD 2x per vier weken op.
  • De zakken voor plastic of metalen verpakkingen en drankkartons haalt de ZRD 1x per twee weken op.
  • De  papiercontainer haalt de ZRD 1x per vier weken op.

Waar zie ik welke container ik op welke dag buiten moet zetten?    

  • De afvalapp van de ZRD biedt een heel eenvoudig overzicht, speciaal voor uw situatie. Download de app voor Android of voor iOS.  
  • Op de website www.zrd.nl vult u bij het tabblad ‘Afvalkalender’ uw postcode en huisnummer in. U krijgt dan een overzicht, speciaal voor uw situatie. 
  • Bij problemen neemt u contact op met de ZRD via het telefoonnummer 0115-478100 of info@zrd.nl.

Waar zie ik welk afval in welke container hoort?    
Ga naar www.afvalscheidingswijzer.nl of download de app ‘Afvalscheidingswijzer’ op uw mobiele telefoon (voor Android en iOS). Vul hier het product in dat u wilt weggooien en u ziet waar dit hoort. 

Waarom is er gekozen voor het inzamelen van plastic en metaalverpakkingen en drankenkartons (PMD) door middel van zakken in plaats van een container?
Uit landelijk onderzoek blijkt dat het inzamelen van PMD-afval met zakken zuiverder is dan het inzamelen met een container. Het afval bevat dan vaker vervuiling.

Ik heb medisch afval/incontinentiemateriaal, dus mijn grijze restafvalcontainer zit snel vol. Heeft de gemeente hier een oplossing voor?   
Ja! U kunt gratis een tweede container krijgen. Die kunt u aanvragen bij de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) via info@zrd.nl of 0115-478100. Medisch afval is afval dat vrijkomt als gevolg van een (chronische) ziekte of aandoening. Denk aan incontinentiemateriaal, stomamateriaal en materiaal dat vrijkomt bij nierdialyse, thuis beademen of sondevoeding. Bewaar het afval bij voorkeur in een zak in de container. Mocht u het vervelend vinden om uw medisch afval vier weken te bewaren, dan kunt u het ook in een afvalzak naar een ondergrondse container brengen wanneer er één bij u in de buurt is. U krijgt hiervoor een pasje van de ondergrondse container.

Moet ik, per keer dat ik de restafvalcontainer aanbied, betalen?    
Nee, u betaalt een vast bedrag per jaar voor het inzamelen van uw afval via de afvalstoffenheffing.

Weegt de vuilniswagen de containers?    
Nee, maar stamp het afval niet te vast! Uw container mag maximaal 75 kg wegen.

Waar kan ik de speciale afvalzakken voor PMD bestellen?     
De zakken voor PMD afval kunt u via www.zrd.nl en via de afvalapp van de ZRD bestellen. De zakken worden bij u thuisbezorgd.

Zamelen verenigingen oud papier en karton in?   
Ja, er zijn dertien organisaties in onze gemeente die de ZRD helpen bij het ophalen van oud papier en karton.

Wat kan ik doen met babyluiers als mijn kind 4 jaar is geworden? 
Stuur dan een e-mail naar info@gemeentesluis.nl. Vraag hierin verlenging aan voor de toestemming om babyluiers naar de verzamelcontainers te brengen.