Afvalbeleid gemeente Sluis - Veel gestelde vragen

Wat verandert er?

Ik woon in Cadzand-Bad of Nieuwvliet-Bad, verandert er voor mij ook iets?    
Op dit moment verandert er voor u nog niks. Later plaatsen we ondergrondse containers voor het restafval. Hier gaat een plaatsingsprocedure aan vooraf. In deze procedure krijgt u de mogelijkheid in te spreken.

Wij hebben vaak babyluiers, hierdoor zit mijn grijze restafvalcontainer snel vol. Heeft de gemeente hier een oplossing voor?    
Ouders met kinderen van 0 tot en met 3 jaar kunnen gratis gebruikmaken van een verzamelcontainer voor babyluiers bij één van de kinderopvanglocaties in onze gemeente. U dient zich hiervoor aan te melden via een aanmeldformulier. Op deze pagina vindt u meer informatie. Het is ook mogelijk om tegen betaling een tweede container te krijgen. Een tweede grijze restafvalcontainer in verband met babyluiers kunt u aanvragen via sluisaandebak@gemeentesluis.nl

Ik heb medisch afval/incontinentiemateriaal, dus mijn grijze restafvalcontainer zit snel vol. Heeft de gemeente hier een oplossing voor?    
Ja! U kunt gratis een tweede container krijgen. Die kunt u aanvragen bij de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) via info@zrd.nl of 0115-478100 . In overleg met u wordt afgesproken met welke frequentie de containers worden geleegd. Bewaar het afval bij voorkeur in een zak in de container. Mocht u het vervelend vinden om uw medisch afval langer dan twee weken te bewaren, dan kunt u het ook in een afvalzak naar een ondergrondse container brengen wanneer er één bij u in de buurt is. U krijgt hiervoor een pasje van de ondergrondse container.

Moet ik, per keer dat ik de restafvalcontainer aanbied, betalen?    
Nee, u betaalt een vast bedrag per jaar voor het inzamelen van uw afval via de afvalstoffenheffing.

Weegt de vuilniswagen de containers?    
Nee, maar stamp het afval niet te vast! Uw container mag maximaal 75 kg wegen.

Waar kan ik de speciale afvalzakken voor PMD bestellen?     
De zakken voor PMD afval kunt u via www.zrd.nl en via de afvalapp van de ZRD bestellen. De zakken worden bij u thuisbezorgd.

Kan ik een verzamelbakje krijgen voor GFT-afval in de keuken?    
Nee. Helaas kunt u geen verzamelbakje meer aanvragen.

Gaat de opbrengst van het oud papier nog naar dezelfde verenigingen?    
Ja, de vereniging die nu het oud papier en karton ophaalt, blijft dat straks ook doen. De ZRD helpt de verenigingen hierbij met een vuilniswagen en een chauffeur.

Ik woon in Groede of IJzendijke en heb al een papiercontainer. Wat moet ik daar mee?    
De container mag u houden, maar niet meer aanbieden. U mag de container ook inleveren. U kunt daarvoor contact opnemen met de ZRD via telefoonnummer 0115-478100 of info@zrd.nl. U krijgt geen vergoeding voor de blauwe papiercontainer.

Waarom verandert het?

Waarom verandert het beleid?    
In de gemeente Sluis wordt bovengemiddeld veel afval in de grijze container voor restafval gegooid. Steeds meer afval kunnen we gebruiken als grondstof om nieuwe producten mee te maken. Het is zonde om dat afval in de grijze container te gooien. Het afval van de grijze container wordt niet gerecycled, terwijl dat met het afval van andere containers wel gebeurt.

Waarom doen we niet aan nascheiding zoals in de gemeente Terneuzen?     
Een aantal Zeeuwse gemeenten, zoals Terneuzen, doet een pilot met nascheiding van PMD uit het restafval. Het is nog niet bekend of dit betere resultaten oplevert dan wanneer iedereen thuis zijn afval al netjes scheidt. In de gemeente Sluis is gekozen voor het scheiden van het huishoudelijk afval.

Waarom krijgen we een grijze container met blauw deksel voor oud papier en karton?    
Uit andere gemeenten weten we dat mensen minder snel oud papier en karton in de restafvalcontainer gooien als er ook een papiercontainer is. Met de huidige inzamelmethode (gebundeld aan de kant van de weg) gooien mensen nog te vaak oud papier en karton in de grijze container voor restafval.

 Vragen over de container zelf

Waarom zit er een adressticker met een barcode op mijn container?    
Om aan te geven dat de container bij uw woning hoort en enkel ten behoeve van uw woning gebruikt mag worden.

Waarom zit er een chip op de nieuwe containers?    
De chip geeft aan de ZRD door waar de containers staan. Zo zien de vuilnismannen of de containers die aan de straat staan ook daadwerkelijk op de juiste plaats staan. Hierdoor voorkomen we illegaal gebruik van containers. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een container gestolen en ergens anders aangeboden wordt.

Waarom zijn de containers voor restafval en oud papier allebei grijs?    
De containers zelf hebben dezelfde kleur, de clip op de deksels van de containers hebben een verschillende kleur. Hieraan ziet u welk afval in de container moet. Wanneer het deksel van een container kapot is, hoeven we alleen het deksel te vervangen en niet de hele container.

Wat doe ik met de containers als ik verhuis?    
Bij verhuizing laat u de containers achter bij uw woning.

Hoe groot zijn de containers?    
De containers hebben een inhoudsmaat van 240 liter. Dat is hetzelfde als de huidige grijze huisvuilcontainers. De afmetingen zijn ongeveer: lengte 740 mm, breedte 580 mm en hoogte 1100mm. Er zijn geen andere maten beschikbaar.

Vragen over het omruilen van de oude en de nieuwe container

Waarom worden de afvalcontainers vervangen?    
De nieuwe afvalcontainers krijgen een chip die de locatie van de containers doorgeeft aan degene in de vuilniswagen. Zo weet de ZRD zeker dat de containers die aangeboden worden, bij de woning horen waar ze staan. Hiermee voorkomt de gemeente illegaal gebruik van containers. Daarnaast zijn de huidige grijze containers zo’n 25 jaar oud en aan vervanging toe.

Krijgt iedere woning in de gemeente Sluis nieuwe containers?    
Nee, bewoners die gebruikmaken van een verzamelcontainer (bovengronds en ondergronds) krijgen geen containers. Alleen bewoners van laagbouw woningen krijgen nieuwe containers.

Wat moet ik doen als mijn container kapot is?    
Indien er iets stuk is aan uw container, dan kunt u zoals gebruikelijk contact opnemen met de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) via telefoonnummer 0115-478100  of info@zrd.nl.

Ik heb geen nieuwe containers ontvangen, wat moet ik doen?    
Neem contact op met de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) via telefoonnummer 0115-478100  of info@zrd.nl.

Wat gebeurt er met mijn oude container(s)?    
De oude containers worden gerecycled. De nieuwe containers bestaan voor 98% uit gerecycled materiaal, waarvan het grootste deel uit ingezameld huishoudelijk plastic verpakkingsafval en een deel uit oude afvalcontainers.

Vragen over het inzamelen van afval

Hoe vaak worden de containers geleegd?     
De grijze container haalt de ZRD 1x per vier weken op.
De groene container haalt de ZRD 2x per vier weken op.
De zakken voor plastic of metalen verpakkingen en drankkartons haalt de ZRD 1x per twee weken op.
De  papiercontainer haalt de ZRD 1x per vier weken op.

Waar zie ik welke container ik op welke dag buiten moet zetten?    
Eind 2020 heeft iedereen in de gemeente Sluis een nieuwe afvalkalender gekregen. Hierop ziet u wanneer u welke container buiten moet zetten.
De afvalapp van de ZRD biedt een heel eenvoudig overzicht, speciaal voor uw situatie. Download de app voor Android of voor iOS.  

Waar zie ik welk afval in welke container hoort?    
Kijk voor een eenvoudig overzicht op www.afvalscheidingswijzer.nl. Daarnaast heeft u eind 2020 een flyer ontvangen met meer informatie over welk afval in welke container hoort.

Waarom is er gekozen voor het inzamelen van plastic en metaalverpakkingen en drankenkartons (PMD) door middel van zakken in plaats van een container?
Uit landelijk onderzoek blijkt dat het inzamelen van PMD-afval met zakken zuiverder is dan het inzamelen met een container. Het afval bevat dan vaker vervuiling.