Woonbeleid gemeente Sluis

Beleidsplan Wonen en huisvestingsverordening 

Het beleidsplan Wonen en de huisvestingsverordening van de gemeente Sluis lagen van 16 februari tot en met 30 maart 2023 ter inzage. De gemeente Sluis heeft op basis van de ingediende zienswijzen een ‘nota van beantwoording’ opgesteld. In deze nota hebben we per onderwerp alle zienswijzen samengevat en beantwoord en aangegeven tot welke wijzigingen dit heeft geleid. 

U kunt de nota van beantwoording, het beleidsplan Wonen, de huisvestingsverordening en het document ‘Beleidsplan Wonen – Samenvatting proces, beantwoording zienswijzen en wijzigingen’ hieronder downloaden. Wij raden u aan om eerst de samenvatting te lezen, omdat het u inzicht geeft in het geheel. 

Commissie Ruimte/AB

Dinsdag 6 juni 2023 behandelt de commissie Ruimte/AB het beleidsplan Wonen en de huisvestingsverordening. U kunt alle stukken raadplegen via iBabs Online (agendapunt 5). U kunt tijdens de commissievergadering van 6 juni inspreken. Aanmelden hiervoor is verplicht en kan tot maandag 5 juni a.s. 17.00 uur via griffiersbureau@gemeentesluis.nl of tel. 14 0117. 

Bijwonen commissie en besluitvormende raadsvergadering

Na behandeling in de commissie staan de stukken op donderdag 22 juni a.s. op de agenda van de besluitvormende raadsvergadering. Wilt u de commissievergadering en/of de besluitvormende raadsvergadering fysiek bijwonen? Dan vragen wij u om u uiterlijk een dag van tevoren aan te melden in verband met de beschikbare ruimte in onze vergaderzaal in Het Belfort in Sluis. Dit kan via het bovengenoemde mailadres en telefoonnummer. De commissievergadering en de raadsvergadering zijn ook live mee te luisteren via https://sluis.raadsinformatie.nl.  

Onze woonambities 

In het beleidsplan Wonen beschrijven we onze woonambities en hoe we deze willen waarmaken. Die ambities gaan over:

  • het borgen van leefbaarheid en voorzieningen door bevolkingsgroei
  • versterking van de kwaliteit van onze huidige woningen
  • heldere aanpak van tweede woningbezit en recreatieve verhuur
  • stimuleren van de economie
  • de juiste woning op de juiste plek

Het woonbeleid gaat over een visie op het totale woningbouwprogramma en hoe je die uitvoert. Over locaties, type woningen, aantallen, combinatie met zorg, verhouding verhuur en permanente bewoning en meer. De manier waarop je wonen organiseert in een gemeente, heeft dan ook impact op de samenleving. Daarom vroegen we in het najaar van 2022 aan inwoners, ondernemers en maatschappelijke en commerciële organisaties om mee te praten over het woonbeleid. Deze inbreng is verwerkt in het concept beleidsplan Wonen. 

Meer informatie 

Onderaan deze pagina kunt u op YouTube het filmpje 'Beleidsplan wonen: Waarmaken (woon)ambities Sluis' bekijken. Daarin licht bureau Stec, die ons begeleidt bij het opstellen van het beleidsplan Wonen, onze ambities toe. Het concept beleidsplan presenteerde zij daarnaast tijdens de informatieve raadsvergadering op dinsdag 31 januari (zie agendapunt 3).

Vragen?

Mail ons via wonen@gemeentesluis.nl!