Samenstelling en portefeuilleverdeling

Het college is het dagelijks bestuur van een gemeente en bestaat uit de burgemeester en de wethouders. Het college draagt zorg voor onder andere het voorbereiden en uitvoeren van raadsbesluiten en het beheren van inkomsten en uitgaven. Ieder lid van het college is verantwoordelijk voor een deel van het takenpakket. Het college wordt ondersteund door de gemeentesecretaris.

Het college zetelt in Oostburg, Nieuwstraat 22, 4501 BD Oostburg. Het college is bereikbaar via 14 0117 of info@gemeentesluis.nl.

mr. M.M.D. (Marga) Vermue (burgemeester)

Vervanger: wethouder M. van Oostenbrugge-Bertou

Burgemeester Marga Vermue

Portefeuilles
 • Openbare orde en Veiligheid (waaronder niet gesprongen explosieven, brandweer, politie)
 • Kabinetszaken
 • Internationale betrekkingen (o.a. GOS)
 • Burgerzaken / Verkiezingen
 • APV, drank en horeca, winkeltijden
 • Crisiscommunicatie
 • ICT 
 • Architectuur dienstverlening (zoals kennisbank, doorontwikkeling telefooncentrale)
 • Informatiebeveiliging
 • P&O (samen met wethouder Van Beek)
 • Cultuurforum Aardenburg
Bestuurlijke vertegenwoordigingen
 • Lid AB Veiligheidsregio Zeeland
 • Lid AB Veiligheidscollege Zeeland/West-Brabant
 • Lid GOS (grensoverschrijdende samenwerking)
 • Basisteam Politie
 • Districtscollege Politie
 • Voorzitter Stichting Investeringsfonds Cadzand-Bad
 • Lid Burgemeesterskring
 • Lid kerngroep OZO
 • Bestuurslid Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen
 • Voorzitter KNRM Breskens en Cadzand
 • Lid Professionaliseringscommissie Genootschap van Burgemeesters
 • Voorzitter DB VZG
 • Voorzitter AB VZG
 • Bestuurslid (secretaris) Zeeuwse Ombudsman
 • Bestuurlijk trekker Mensenhandel
 • Ambassadeur Alzheimer
 • Bestuurslid Zeeuws archief 
 • OZO themaoverleg Bestuur en Financiën (samen met wethouder Van Beek)
 • Lid Maatschappelijke Adviesraad Bibliotheek van Zeeland 

M. (Marian) van Oostenbrugge-Bertou (wethouder Sluis Lokaal)

1e loco-burgemeester
Vervanger: mr. M.M.D (Marga) Vermue

Wethouder Marian van Oostenbrugge-Bertou

Portefeuilles
 • Ruimtelijke ordening
 • Wonen en voorzieningen
  • Wonen
  • Volkshuisvesting
  • Planologie
  • Sportaccommodaties
  • GRP
  • Monumenten
  • Archeologie
  • Openbare ruimte (gemeentewerken)
 • Kust- en waterbeheer
 • Mobiliteit
  • Vervoer en verkeer
  • Parkeren

Kernwethouder voor Cadzand (en Cadzand-Bad), Nieuwvliet (en Nieuwvliet-Bad), Retranchement, Sint Kruis, Sluis (en Sint Anna ter Muiden).

Bestuurlijke vertegenwoordigingen
 • Secretaris Stichting Investeringsfonds Cadzand-Bad
 • Voorzitter ad hoc stuurgroep Gebiedscommissie
 • Lid Provinciaal Overleg Verkeer en Vervoer
 • OZO themaoverleg Mobiliteit 
 • OZO themaoverleg Wonen en Voorzieningen (samen met wethouder Liefting)
 • OZO themaoverleg Klimaat, energie en milieu (samen met wethouder Liefting)
Projecten
 • Cadzand-Bad
 • Masterplan Nieuwvliet
 • Vitaal WZV (wonen)

M.L.L.C. (Marlou) van Beek MMC (wethouder VVD)

2e loco-burgemeester
vervanger: wethouder C.L. Liefting

Wethouder van Beek

Portefeuilles
 • Economie
  • Recreatie &Toerisme
  • Bedrijventerreinen, incl acquisitie
  • Landbouw
  • Visserij
  • MKB
  • Europese subsidies
  • Ondernemersklimaat, inclusief binnenstadsmanagement
  • Ondernemersverenigingen en Ondernemersloket
  • Markten
 • Arbeidsmarkt
  • Arbeidsmarkt en werkgelegenheid
  • Onderwijs 18+
  • Financiën
  • Inkoop en aanbesteding
 • P&O (samen met burgemeester)
  • Voorzitter LO en woordvoerder 
 • Vastgoed en grondbeleid
  • Openbare gebouwen
  • Archief
 • MFC Aardenburg
 • Toeristische verhuur (voorlopig)

Kernwethouder voor Aardenburg (en Draaibrug), Breskens, Eede, Oostburg en Zuidzande. 

Bestuurlijke vertegenwoordigingen
 • Lid Grensoverschrijdend Zwinregio-overleg
 • Lid Bestuurlijk overleg Zwincommissie
 • Lid AB Sabewa Zeeland
 • N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten
 • Lid Stuurgroep Waterdunen
 • GBE Aqua
 • PZEM 
 • Holding Zeeuwse Visveiling B.V.
 • Binnenstadsmanagement Sluis /BBB/VBCE
 • Lid Bestuurlijk platform Visserij 
 • Lid Overleggroep Marktzaken
 • Lid Stuurgroep OP Zuid
 • Lid stuurgroep Werkservicepunt Zeeuws-Vlaanderen, voor het onderdeel Economie
 • OZO themaoverleg Economische versnelling en Toerisme
 • OZO themaoverleg Arbeidsmarkt en Participatie (samen met wethouder Liefting)
 • OZO themaoverleg Bestuur en Financiën (samen met de burgemeester)
 • Bestuurslid Stichting Integrale Gebiedsontwikkeling Oostburg
 • Stuurgroep Centrum Toptechniek
Projecten
 • Havengebied Breskens (inclusief vismijn)
 • Waterdunen
 • Vitaal WZV: Gebiedsontwikkeling Oostburg

C.L. (Cees) Liefting (wethouder PvdA)

3e loco-burgemeester
Vervanger: wethouder M.L.L.C. van Beek

Wethouder Cees Liefting

Portefeuilles
 • Sociaal Domein
  • Inburgering
  • Onderwijs 0-18
  • Kinderopvang
  • Jeugdzorg
  • Toekomstige Zorg + Zeeuwse Zorgcoalitie
  • Participatiewet (arbeidsbemiddeling, re-integratie, uitkeringen)
  • Minimabeleid
  • Wmo
  • Welzijn
  • Volksgezondheid, incl sport en bewegen (als onderdeel van preventie)
 • Cultuur
  • Musea
  • Theater
  • Bibliotheek
 • Duurzaamheid
  • Energie
  • Klimaatbeleid (inclusief verduurzaming)
  • Klimaatadaptatie
  • Milieu, grondstoffen, afval, BOSAZ

Kernwethouder voor Groede, Hoofdplaat, Schoondijke, Waterlandkerkje en IJzendijke. 

Bestuurlijke vertegenwoordigingen
 • Lid Stuurgroep HUP Zeeuws-Vlaanderen
 • Lid AB RUD
 • Overleg schoolbesturen (Primair onderwijs)
 • Overleg schoolbesturen (Voortgezet onderwijs)
 • Portefeuillehoudersoverleg Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen
 • Lid AB GGD
 • College Zorg en Welzijn
 • Stuurgroep suïcidepreventie – jeugd en alcoholaanpak
 • Lid AB OLAZ
 • Lid DB Dethon
 • Lid KIMO
 • Lid Stuurgroep Werkservicepunt Zeeuws-Vlaanderen, voor het onderdeel re-integratie
 • Lid DB Samenwerkingsverband Collectief Vervoer
 • OZO themaoverleg Klimaat, energie en milieu (samen met wethouder Van Oostenbrugge)
 • OZO themaoverleg Sociaal Domein en Zorg
 • OZO themaoverleg Arbeidsmarkt en Participatie (samen met wethouder Van Beek)
 • OZO themaoverleg Wonen en Voorzieningen (samen met wethouder Van Oostenbrugge)
 • Raad van Toezicht T.F. Blankenfonds
 • Stuurgroep Toekomstige Zorg Zeeuws-Vlaanderen
Projecten
 • Vitaal WZV (onderwijs en zorg)
 • Vitaal WZV: Gebiedsontwikkeling IJzendijke 

 S.I. (Samira) de Kievit- Minnaert (gemeentesecretaris)

Vervanger: de heer P.J.H. Katsman

Gemeentesecretaris Samira de Kievit-Minnaert

Voor het uitvoeren van zijn taken wordt het college bijgestaan door de gemeentesecretaris. Zij adviseert het college en stuurt als hoogste ambtenaar van de gemeente de ambtelijke organisatie aan.