Gemeente aansprakelijk stellen

Heeft u schade opgelopen?
En is dat verwijtbaar aan de gemeente?
Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen.

Regelen

U stelt de gemeente per e-mail aansprakelijk.
Omschrijf de situatie zo volledig mogelijk.
Stuur uw e-mail naar info@gemeentesluis.nl

Een brief sturen kan ook.
Stuur uw brief naar:

Gemeente Sluis
T.a.v. Financiën
Postbus 27
4500 AA Oostburg

Nodig

Zorg dat u zo volledig mogelijk bent.

Denk aan de volgende punten:

  • Omschrijf het voorval.
    Wat is er gebeurd, waar en wanneer en hoe laat?
  • Waarom is, volgens u, de gemeente aansprakelijk?
  • Verklaringen van getuigen en hun contactgegevens.
  • Foto's van de situatie.
  • Geef aan hoe groot de schade is.
    Voeg bewijs toe, zoals een rekening van de reparatie.
  • Vergeet uw eigen contactgegevens niet.

Wat u moet weten

De gemeente beoordeelt zelf of uw aansprakelijkheidsstelling terecht is.
Als deze terecht is, vergoeden we alle of een deel van uw kosten.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met onze beslissing, dan kunt u de zaak voor de rechter brengen.