Rekenkamer Sluis

De rekenkamer onderzoekt of het gemeentebestuur het geld goed besteedt. En of het uitgevoerde beleid de gewenste resultaten heeft. Zo helpt de rekenkamer bij de controlerende taak van de gemeenteraad. De rekenkamer heeft een onafhankelijke positie.

Leden

De rekenkamer van Sluis bestaat uit vier leden van buiten de gemeentelijke organisatie:

  • Nick de Wint (voorzitter)
  • Kees Kort (lid)
  • Remy Lemmens (lid)
  • Rutger Wondergem (lid)

De leden zijn door de gemeenteraad benoemd.

De rekenkamer van de gemeente Sluis werkt samen met de rekenkamers van Hulst en Terneuzen.

Onderzoeken

De rekenkamer onderzoekt of het door het gemeentebestuur gevoerde beleid en beheer:

  • voor de burgers oplevert wat bedoeld is (doeltreffendheid);
  • met minder kosten hetzelfde op kan leveren (doelmatigheid);
  • voldoet aan de wet en andere regels (rechtmatigheid).

De rekenkamer onderzoekt hoe zaken zijn gegaan, hoe keuzes tot stand zijn gekomen en welke lessen er zijn voor de toekomst. De rekenkamer stelt onderzoeksrapporten op met conclusies en aanbevelingen en stuurt deze aan de gemeenteraad.

Suggesties

Heeft u suggesties voor toekomstige onderzoeken? Of wilt u een rapport inzien?
Neem dan op één van de volgende manieren contact op:

  • E-mail naar rksluis@gemeentesluis.nl.
  • Stuur een brief naar Rekenkamer Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.
  • Bel 14 0117.