Raadsleden en partijen

Voorzitter gemeenteraad

Burgemeester Marga Vermue

Burgemeester mr. M.M.D. (Marga) Vermue

(0117) 457 313
bestuurssecretariaat@gemeentesluis.nl

Overzicht fracties en namen raadsleden

Sluis Lokaal

 Raadslid Sluis Lokaal de heer S.J-P. Keijmel

Ing. Sebastiaan J-P. Keijmel (fractievoorzitter)   
06 51 42 68 37    
skeijmel@gemeentesluis.nl

(Neven-)functies:

 • Party-People Zeeuws-Vlaanderen (organiseren van events voor jongeren)
 • Feathers Events Antwerpen
 • Freelance DJ
 • Verhuurcentrum Breskens
 • Opstapper KNRM Breskens (onbezoldigd)
 • Penningmeester SaVerKa (onbezoldigd)
 • Waarnemend Penningmeester Sluis Lokaal (onbezoldigd)
 • Woordvoerder 'de boot moet blijven' (onbezoldigd)

Raadslid Sluis Lokaal de heer S. Quaak

J.A. Quaak    
06 53 15 40 66    
jquaak@gemeentesluis.nl

(Neven-)functies:

 • Agrariër
 • Bestuurslid van de Commissie van Beheer St. Jans Disch goederen te Aardenburg (onbezoldigd)

Raadslid Sluis Lokaal mevrouw C.E.B. Tanghe

C.E.B. Tanghe    
(0117) 45 56 29
06 12 33 81 09    
ctanghe@gemeentesluis.nl

(Neven-)functies:

 • Leerkracht/locatieleider obs De Berenburcht (Escaldascholen)
 • Eindredacteur Via Vivo Magazine (bezoldigd)
VVD

Raadslid VVD de heer P.A.J.C. Thomaes

P.A.J.C. Thomaes (fractievoorzitter)    
(0117) 34 85 19
06 54 24 25 99    
pthomaes@gemeentesluis.nl 

(Neven-)functies:

 • Agrariër
 • Secretaris Landbouwstudieclub "De Kuststreek" (onbezoldigd)

Raadslid VVD de heer R. du Fossé

R. du Fossé     
(0117) 72 04 40
06 10 15 40 76    
rdufosse@gemeentesluis.nl

(Neven-)functies:

 • Ondernemer
 • Bestuurslid VVE te Sluis (bezoldigd)
 • Bestuurslid oorlogsslachtoffers Sluis (bezoldigd)
 • Voorzitter Stichting Burgerlijke Godshuizen Sluis (bezoldigd)

Raadslid VVD mevrouw M.S. Basting-Kok

M.S. Basting-Kok    
(0117) 37 19 10    
mbasting@gemeentesluis.nl

(Neven-)functies:

 • Recreatie ondernemer

 

K.D.W. Verduin
06 10 30 47 48
kverduin@gemeentesluis.nl

(Neven-)functies:

 • Zelfstandig ondernemer retail
PvdA

Fractievoorzitter PvdA de heer R.P. Evers

R.P. Evers (fractievoorzitter)    
(0117) 49 25 41
06 10 62 03 45 (w)    
revers@gemeentesluis.nl

(Neven-)functies:

 • Plantmanager Air Liquide bv

Raadslid PvdA mevrouw J.A. Kramer

J.A. Kramer    
06 19 17 43 81    
jkramer@gemeentesluis.nl

(Neven-)functies:

 • Beleidsmedewerker gemeente Hulst

Raadslid PvdA de heer J.A. Elfrink

J.A. Elfrink    
06 12 21 10 64    
jelfrink@gemeentesluis.nl

(Neven-)functies:

 • Docent Aardrijkskunde
 • Bestuurslid VV Groede (onbezoldigd)
CDA

Fractievoorzitter CDA mevrouw P.E.M. van de Vijver-van Deursen

P.E.M. vd Vijver-van Deursen (fractievoorzitter)    
06 51 26 85 45    
pvandevijver@gemeentesluis.nl 

(Neven-)functies:

 • Mede-eigenaar Constructiebedrijf Van de Vijver te Sluis
 • Penningmeester PKC Zuid van de Andreas Parochie (onbezoldigd)

Raadslid CDA de heer R.A. de Croock

R.A. de Croock    
(0117) 49 26 59
06 57 34 13 47    
rdecroock@gemeentesluis.nl

(Neven-)functies:

 • Procesoperator (Trinseo te Terneuzen)
 • Voorzitter/secretaris Stichting Dorpsraad Eede (onbezoldigd)
 • Vertrouwenspersoon voor de St. Jozefschool Eede (onbezoldigd)

Raadslid CDA de heer L.C. Dekker

L.C. Dekker
ldekker@gemeentesluis.nl

(Neven-)functies:

 • Agrariër
 • Voorzitter ZLTO afd. West Zeeuws-Vlaanderen (bezoldigd)
 • Ledenraadslid Nedato Aardappelafzet organisatie (bezoldigd)
 • Ledenraadslid / Kringbestuur Royal Cosun Breda (bezoldigd)
 • Ledenraadslid Rabobank Zeeuws-Vlaanderen (bezoldigd)
 • Stichting Molenbehoud Cadzand (onbezoldigd)
SP

Fractievoorzitter SP de heer R. Eversdijk

R. Eversdijk (fractievoorzitter)    
06 42 22 07 47    
fractiesluis@sp.nl

(Neven-)functies:

 • Afdelingsvoorzitter SP Sluis (onbezoldigd)
Lijst Babijn

Fractievoorzitter Lijst Babijn de heer F. Babijn

F. Babijn (fractievoorzitter)    
(0117) 45 29 45    
fbabijn@gemeentesluis.nl 

(Neven-)functies:

 • Statenlid (bezoldigd)
 • Commissielid Cie Economie (onbezoldigd)
 • Voorzitter Stichting Beheer Fractiegelden PvZ (onbezoldigd)
 • Lid Steunfractie OPNL – eerste kamer (onbezoldigd)
Nieuw Gemeente Belang (NGB)

Fractievoorzitter NGB mevrouw M.J. Poissonnier-Dekker

M.J. Poissonnier-Dekker (fractievoorzitter)
(0117) 45 22 75
06 18 63 57 00    
mpoissonnier@gemeentesluis.nl

(Neven-)functies:

 • Lid Maatschap Het Hof Delmare (bezoldigd)
GroenLinks

Fractievoorzitter GroenLinks de heer R.B.A. Beijersbergen

R.B.A. Beijersbergen (fractievoorzitter)    
06 29 58 62 69    
rbeijersbergen@gemeentesluis.nl

(Neven-)functies:

 • Geen
Forum voor democratie (FvD)

Fractievoorzitter FvD mevrouw I.C.F. Claerhoudt

I.C.F. Claerhoudt (fractievoorzitter)    
iclaerhoudt@gemeentesluis.nl

(Neven-)functies:

 • Ondernemer

Raadsgriffier

Griffier de heer P.T.G. Claeijs
 

dhr. mr. P.T.G. (Paul) Claeijs

(0117) 457 129
PClaeijs@gemeentesluis.nl

(Neven-)functies:

 • Secretaris Stichting R.K. Beheer der Dischgoederen St. Jan te Aardenburg (onbezoldigd)
 • Secretaris KNRM Station Cadzand (onbezoldigd)