Stads- en dorpsraden

De kernen in onze gemeente worden vertegenwoordigd door stads- en dorpsraden. In totaal heeft gemeente Sluis 15 stads- en dorpsraden. Zij vormen de ogen en oren van hun stad of dorp. De stads- en dorpsraden zijn een belangrijke schakel tussen de gemeente, haar inwoners en de ondernemers. Daarnaast nemen stads- en dorpsraden vaak het initiatief voor activiteiten zoals de ‘opplusdag’.

De afspraken tussen de gemeente en de stads- en dorpsraden worden genotuleerd en door de stads- of dorpsraad via hun website, als dat mogelijk is, gepubliceerd.

Jaarvergadering

Iedere stads- en dorpsraad organiseert jaarlijks een jaarvergadering. Tijdens een jaarvergadering wordt het (financieel) jaarverslag bekend gemaakt. Ook bespreken de leden onderwerpen die leven in het dorp. Tijdens een jaarvergadering zijn alle inwoners van een stad of dorp uitgenodigd. Daarnaast is het gebruikelijk dat de kernwethouder ook aanwezig is tijdens deze vergadering.

Kernwethouders

Het college vindt het belangrijk om een goede band met stads- en dorpsraden te hebben en geeft dit vorm via zogenoemde kernwethouderschappen. Zo is de kernwethouder het bestuurlijk aanspreekpunt en de verbinder tussen de kern het college. De kernen zijn verdeeld over de drie wethouders. Wilt u weten welke wethouder bij welke kern hoort? Kijk dan op: Samenstelling en portefeuilleverdeling.

Meedenken

Heeft u een duidelijke mening over uw stad of dorp? Heeft u ideeën en/of zou u graag meedenken over de ontwikkelingen en activiteiten in uw kern? Neem dan contact op met uw stads- of dorpsraad. Zo bouwen we samen aan de leefbaarheid van uw dorp of stad. Want dat is waar wij samen voor staan!