Stads- en dorpsraden

De stads- en dorpsraden houden de vinger aan de pols voor wat er speelt in hun omgeving.
Ook stelt de gemeente vragen aan de stads- en dorpsraden.
De afspraken tussen de gemeente en de stads- en dorpsraden staan op papier.

Heeft u een vraag of een klacht?
Dan kunt u contact opnemen met de stads- en dorpsraden.
Zij stemmen dan af met de gemeente.

Jaarvergadering

Iedere stads- en dorpsraad organiseert elk jaar een jaarvergadering.
Tijdens een jaarvergadering wordt het (financieel) jaarverslag bekend gemaakt.
Ook bespreken de leden onderwerpen die leven in het dorp.
De burgemeester of een wethouder is als toehoorder op de jaarvergadering aanwezig.

Kernbezoeken

Eénmaal per twee jaar bezoekt de gemeente iedere woonplaats in de gemeente.
Het college van B&W start het kernbezoek met een bedrijfsbezoek.
Erna gaan zij in overleg met de stads- of dorpsraad.
De avond eindigt met een thema-avond met de inwoners.
De thema’s komen uit de enquête die eerder in de woonplaats is uitgezet.

Opplusdag

Iedere stads- en dorpsraad kan om de vier jaar een opplusdag organiseren.
Tijdens deze dag worden er klussen in de openbare ruimte opgepakt.
Bijvoorbeeld het schilderen van een bankje of het plaatsen van een vuilnisbak.