Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken. Heeft u dat gedaan en bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u in beroep gaan. 

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u een bezwaarschrift opsturen. Doe dit binnen zes weken na de datum die op de beslissingsbrief staat.

Bezwaar per brief

U kunt uw bezwaar ook per brief opsturen.
In uw brief moet het volgende staan:

  • Uw naam en adres.
  • Tegen welk besluit u bezwaar maakt.
  • Waarom u bezwaar maakt.
  • De datum van het bezwaarschrift.
  • Uw handtekening.

U stuurt uw bezwaarschrift op naar de gemeente Sluis, ter attentie van (degene die de beslissing heeft genomen, bijvoorbeeld het college, de burgemeester of de gemeenteraad) Postbus 27, 4500 AA, Oostburg.

Reactie op uw bezwaar

Het college, de burgemeester of de gemeenteraad legt uw bezwaar voor advies voor aan een onafhankelijke bezwarencommissie.
Nadat de periode waarin u het bezwaarschrift kan opsturen voorbij is, krijgt u binnen twaalf weken antwoord.
Bent u het niet eens met dit antwoord, dan kunt u binnen zes weken in beroep gaan bij de rechtbank.

Kosten

Geen

In beroep gaan

Heeft u bezwaar gemaakt en bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u een beroepschrift opsturen naar de rechtbank. Doe dit binnen zes weken.

Beroep per brief

In uw brief moet staan:

  • Uw naam en adres.
  • De datum van het beroepschrift.
  • Tegen welk besluit u in beroep gaat.
  • Waarom u in beroep gaat.
  • Uw handtekening.

Kosten

U moet griffierecht betalen. U ontvangt een rekening van de rechtbank. Als u gelijk krijgt van de rechter, dan krijgt u deze kosten terug.

Hoger beroep

Bent u het niet eens met de beslissing van de rechter, dan kunt in hoger beroep gaan. Doe dit binnen zes weken. Kijk op uw beslissing waar u in hoger beroep kunt gaan.