Adviescommissie Recreatie en Toerisme

De Adviescommissie Recreatie & Toerisme adviseert het college van B&W over de hoofdlijnen van het te voeren toeristisch-recreatief beleid. Tevens adviseert de adviescommissie over de uitvoering van het beleid en de hieraan gekoppelde uitgaven en bestedingen. Daarnaast signaleert de adviescommissie ontwikkelingen en knelpunten in de sector. Ook bevordert zij overleg en samenwerking tussen brancheorganisaties, instellingen en groeperingen die in of door de gemeente te maken krijgen met toeristisch-recreatief beleid. Tot slot verzamelt de commissie actief relevante informatie en draagt zij bouwstenen aan om de adviesfunctie zo goed mogelijk uit te voeren.

De adviescommissie wordt vertegenwoordigd door onderstaande brancheorganisaties uit de toeristisch-recreatieve sector:

  • KHN (Koninklijke Horeca Nederland): Frank Buysse (vervanger Ralf Flemm).
  • RECRON: Anneke de Hullu (vervanger Maaike Basting).
  • RMDO (Raad voor Maatschappelijke en Demografische Ontwikkelingen): Marinus Puyenbroek (vervanger Matthieu Janssen).
  • VEKABO (Vereniging Kamperen bij de Boer): Pierre Cornelis (vervanger Cor Abrahamse).
  • Verenigingen van Eigenaren van Recreatiewoningen: Frits Horvers, voorzitter (vervanger André Lips).
  • Vereniging van Strandpaviljoenhouders: Frank de Reu (vervanger Laurent van Hevele).
  • Vertegenwoordiger speerpunten food & wellness: Bart Gorthmanns (vervanger Syrco Bakker).

De adviescommissie komt gemiddeld 5 keer per jaar samen. Van iedere belangengroepering is een vast afgevaardigd lid bij de bijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomsten worden onder andere voorstellen besproken waarmee uitvoering wordt gegeven aan het toeristisch-recreatief beleid.

Daarnaast organiseert de adviescommissie jaarlijks een bijeenkomst voor toeristisch-recreatieve ondernemers en betrokken sectoren. Bij de vorm en invulling van deze bijeenkomst wordt rekening gehouden met wensen, behoeften en actuele ontwikkelingen vanuit de sector. 

Voor meer informatie over de Adviescommissie Recreatie & Toerisme kunt u contact opnemen met de afdeling Beleid en Beheer (Recreatie & Toerisme) via 14 0117.