Overig nieuws

 • Goede en stabiele onderwijsinfrastructuur

  De gemeente Sluis streeft naar een goede en stabiele onderwijsinfrastructuur en kinderopvang voor alle kinderen. De bovenschoolse perspectiefgroep draagt hieraan bij.

 • Een veilig buitengebied? Help mee!

  Nog niet zo lang geleden werden er in het buitengebied van Zeeuws-Vlaanderen drie drugslaboratoria opgerold.

 • Netwerk van slimme e-bike hubs in gebruik genomen aan Zeeuwse kust

  20 oktober 2021

  In vier Zeeuwse kustplaatsen zijn 13 oktober slimme e-bike ‘hubs' in gebruik genomen.

 • Jaarlijkse controle hondenbelasting

  Vanaf maandag 4 oktober 2021 start de controle op het houden van honden binnen de gemeente Sluis. Heeft u een hond? Dan bent u verplicht hiervan aangifte te doen, omdat u hiervoor hondenbelasting moet betalen.

 • Meld Misdaad Anoniem

  De gemeenten Hulst, Terneuzen en Sluis werken samen met Meld Misdaad Anoniem (M.). U kunt anoniem een melding doen over onder andere hennepteelt, drugslabs, illegale prostitutie, fraude of onverklaarbaar vermogen.

 • Reizen naar het Verenigd Koninkrijk alleen nog maar met een paspoort

  Het Verenigd Koninkrijk (VK) hoort niet meer bij de Europese Unie. Sinds 1 januari gelden er andere regels voor een reis en verblijf in de VK.

 • Officiële start nieuwbouw MFC Aardenburg

  Op maandag 13 september 2021 is de nieuwbouw van het multifunctionele centrum (MFC) in Aardenburg officieel gestart. Wethouder Jack Werkman heeft de symbolische eerste heipaal in de grond geslagen samen met een leerling van de basisschool. Op de ochtend voor de officiële start kregen alle leerlingen van de basisschool de gelegenheid om hun naam op de symbolische eerste heipaal te schrijven.

 • Toeristische verhuur gemeente Sluis

  Op 21 juli 2021 is de inspraakprocedure voor het “Ontwerpkader toeristische verhuur 2022” en de “ontwerp Huisvestingsverordening 2022” officieel bekend gemaakt. Voordat de gemeenteraad een definitief besluit neemt, kan iedereen een reactie geven op het voorgenomen beleid.

 • Nieuw model Nederlandse identiteitskaart per 2 augustus 2021

  Op 2 augustus 2021 wordt het nieuwe model van de Nederlandse identiteitskaart geïntroduceerd. Dit nieuw vormgegeven model voldoet aan de eisen van de Europese verordening 2019/1157 en aan de toezeggingen aan de Tweede Kamer.

 • Parkeren op de Markt in IJzendijke op zaterdag

  Parkeert u uw auto regelmatig op de Markt in IJzendijke? Dat kan! Maar staat uw auto er nog op zaterdagochtend na 06.00 uur, dan is dat niet toegestaan. Dit zorgt voor overlast voor de marktkooplieden waardoor de weekmarkt niet opgebouwd kan worden.

 • Vanaf 1 juli 2021 publiceren wij alle bekendmakingen, meldingen en kennisgevingen in ons digitale Gemeenteblad

  U leest wekelijks alle officiële publicaties (ook wel bekendmakingen genoemd) in het Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad (ZVA). Vanaf 1 juli 2021 geldt de Wet elektronische publicaties (Wep) en is de gemeente Sluis, net als andere overheden, verplicht om deze bekendmakingen digitaal te publiceren. Daardoor vindt u alle bekendmakingen van de gemeente Sluis terug via de website van de Overheid.

 • Cultureel Erfgoed West-Zeeuws-Vlaanderen

  Waarschijnlijk heeft u al iets gezien over de nieuwe samenwerking tussen de twaalf musea van de gemeente Sluis. Een advertentie in de Badkoerier, de achterkant van de nieuwe fietskaart en sinds kort de grote borden aan de Dick Bruna verdwaalpalen op het strand!

 • Subsidie voor projecten uit tweede ronde Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen

  Vanuit de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen ‘Zeeuwen zelf aan zet’ wordt 20 miljoen euro geïnvesteerd in projecten die bijdragen aan een leefbaar, zelfredzaam en toekomstbestendig Zeeuws-Vlaanderen, waar de inwoners trots op zijn. Het college van Burgemeester en Wethouders van Terneuzen heeft in de tweede ronde zes projecten goedgekeurd. De initiatiefnemers ontvangen binnenkort het eerste deel van hun subsidie en kunnen aan de slag met de uitvoering.

 • Chatfunctie Veilig Thuis

  Ook in 2021 kunnen slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling hulp krijgen. Dat kan op verschillende manieren.