Overig nieuws

 • Wethouder Liefting oogst eerste boom voor Gemeente Sluis

  Op 7 januari verplant wethouder Liefting de eerste boom van het Meer Bomen Nu seizoen in Gemeente Sluis.

 • Wijzigingen inzamelschema PMD vanaf 1 januari 2023

  Voor een aantal kernen en een deel van het buitengebied wijzigt vanaf 1 januari 2023 de tweewekelijkse inzameldag van de afvalzakken voor PMD (Plastic- en Metalen verpakkingen en Drankenkartons).

 • Aanleg glasvezel

  In Zeeland wordt in verschillende steden, wijken en dorpen glasvezel aangelegd. Alle Zeeuwse overheden juichen deze investeringen toe, omdat zij het belangrijk vinden dat alle Zeeuwen toegang hebben tot snel internet.

 • Te koop: Marktstraat 18 Aardenburg

  Wij zijn op zoek naar een geschikt initiatief voor het voormalig museumpand, gelegen aan de Marktstraat 18 in Aardenburg.

 • PMD-zakken aanbieden op verzamelplaatsen containers

  08 december 2022

  Zakken met plastic- en metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD) dienen voor inzameling te worden aangeboden op dezelfde plaats waar u ook de containers voor huisvuil langs de straat zet.

 • Gemeentepolis 2023

  Inwoners met een beperkt inkomen kunnen gebruikmaken van de Gemeentepolis.

 • Zoektocht naar vrijwilligers voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne gaat door

  10 januari 2023

  We zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers. Vrijwilligers die de mensen uit Oekraïne wegwijs maken in onze gemeente.

 • Compensatieregeling cultuur

  Heeft uw culturele organisatie (zonder winstoogmerk) in 2021 verlies gemaakt vanwege gemiste inkomsten door (rijks) overheidsmaatregelen voor Covid-19?

 • Beperking van verstrekking van persoonsgegevens uit de basisregistratie personen (BRP)

  10 januari 2023

  De BRP is de basisregistratie personen en is de huidige vorm van de bevolkingsadministratie.

 • Welstandsnota gemeente Sluis 2022

  Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij in hun vergadering van 8 november 2022 de ‘Welstandsnota gemeente Sluis 2022’ het besluit genomen hebben de ‘Welstandsnota gemeente Sluis 2022’ vrij te geven voor inspraak.

 • Sluitende begroting 2023 met ruimte voor ambitie

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis presenteert een structureel sluitende begroting voor 2023 en meerjarenraming voor 2024-2026. De structurele lasten worden gedekt met structurele baten. De begroting sluit met een positief resultaat van € 24.000,- voor 2023. Het college gaat komend jaar verder met de uitvoering van de ambities uit het coalitieakkoord ‘Strategie met ambitie’. Het meerjarenperspectief geeft ruimte om verder te bouwen aan een leefbare en economisch gezonde gemeente Sluis. Ondanks het positieve saldo is voorzichtigheid geboden en blijft het maken van keuzes onvermijdelijk.