Overig nieuws

 • Verzamelcontainers voor plastic, metalen verpakkingen en drinkpakken (PMD) worden verwijderd

  De PMD-verzamelcontainers in de kernen Aardenburg, Breskens, IJzendijke, Oostburg en Sluis worden verwijderd.

 • Vanaf 31 maart registratieplicht toeristische verhuur

  Vanaf 31 maart 2022 heeft u in de gemeente Sluis een registratienummer nodig om (een deel) van uw woning te kunnen verhuren aan toeristen.

 • Zeeuwse kustgemeenten ondertekenen convenant Zandfonds

  Woensdag 9 maart werd het convenant Zandfonds ondertekend door de Zeeuwse kustgemeenten Veere, Noord-Beveland, Schouwen-Duiveland, Sluis en Vlissingen.

 • PMD-zakken aanbieden op verzamelplaatsen huisvuilcontainers

  Zakken met plastic-, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD) dienen voor inzameling te worden aangeboden op dezelfde plaats waar u ook de huisvuilcontainers langs de straat zet.

 • Buurtbemiddelaars gevraagd!

  Buurtbemiddeling Sluis is een initiatief van gemeente Sluis, Woningcorporatie Woongoed Zeeuws -Vlaanderen en Politie Wat buurtbemiddeling zo succesvol maakt, is dat bemiddelaars onafhankelijke vrijwilligers zijn die geen eigen belang hebben bij het conflict en daarmee vaak het vertrouwen van de beide partijen krijgen.

 • Nieuw: Praat met de Raad

  Heeft u een idee dat u graag wilt bespreken met de gemeenteraad? Of wilt u over een bepaald onderwerp van gedachten wisselen met raadsleden? Dat kan vanaf dinsdag 1 maart 2022!

 • De VoorleesExpress zoekt voorleeshelden

  Stichting VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen met een Nederlandse taalachterstand extra aandacht krijgen.

 • Tijdelijke verruiming Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

  De nieuwe lockdown kan gevolgen hebben voor je bedrijf. Per 1 oktober 2021 zijn de regelingen Tozo en Tonk gestopt. Mogelijk kun je als ondernemer wel gebruik maken van het tijdelijk verruimde Bbz voor een (aanvullende) uitkering levensonderhoud tot het sociaal minimum.

 • Energievergoeding voor mensen met een lager inkomen

  Het demissionaire kabinet stelt extra geld beschikbaar waarmee mensen met een inkomen op of net boven het sociaal minimum een compensatie

 • Gezondheidsverklaring

  Gezond genoeg om een rijbewijs te halen of het huidige rijbewijs te verlengen? Dit beoordeelt het CBR met de Gezondheidsverklaring. In overleg met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn onlangs de CBR-tarieven voor 2022 vastgesteld. In 2022 kost de Gezondheidsverklaring (GV) € 41,50.

 • Gemeentepolis 2022

  Bent u bekend met de Gemeentepolis? Inwoners met een beperkt inkomen kunnen gebruikmaken van de Gemeentepolis

 • Kader toeristische verhuur

  Het college van Sluis legt het voorstel voor aan de gemeenteraad om het Kader toeristische verhuur 2022 en de Leefbaarheidsverordening 2022 vast te stellen. In deze eerste fase wordt voorgesteld een planologisch kader vast te stellen zonder een vast aantal-dagen-criterium.

 • Vrijwillige begeleiders voor statushouders

  De gemeente Sluis is op zoek naar vrijwillige begeleiders voor statushouders.

 • Beperking van verstrekking van persoonsgegevens uit de basisregistratie personen (BRP)

  De BRP is de basisregistratie personen en is de huidige vorm van de bevolkingsadministratie. De persoonsgegevens van alle inwoners van Nederland staan in de BRP geregistreerd.

 • Meld Misdaad Anoniem

  De gemeenten Hulst, Terneuzen en Sluis werken samen met Meld Misdaad Anoniem (M.). U kunt anoniem een melding doen over onder andere hennepteelt, drugslabs, illegale prostitutie, fraude of onverklaarbaar vermogen.

 • Toeristische verhuur gemeente Sluis

  Op 21 juli 2021 is de inspraakprocedure voor het “Ontwerpkader toeristische verhuur 2022” en de “ontwerp Huisvestingsverordening 2022” officieel bekend gemaakt. Voordat de gemeenteraad een definitief besluit neemt, kan iedereen een reactie geven op het voorgenomen beleid.

 • Parkeren op de Markt in IJzendijke op zaterdag

  Parkeert u uw auto regelmatig op de Markt in IJzendijke? Dat kan! Maar staat uw auto er nog op zaterdagochtend na 06.00 uur, dan is dat niet toegestaan. Dit zorgt voor overlast voor de marktkooplieden waardoor de weekmarkt niet opgebouwd kan worden.

 • Vanaf 1 juli 2021 publiceren wij alle bekendmakingen, meldingen en kennisgevingen in ons digitale Gemeenteblad

  U leest wekelijks alle officiële publicaties (ook wel bekendmakingen genoemd) in het Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad (ZVA). Vanaf 1 juli 2021 geldt de Wet elektronische publicaties (Wep) en is de gemeente Sluis, net als andere overheden, verplicht om deze bekendmakingen digitaal te publiceren. Daardoor vindt u alle bekendmakingen van de gemeente Sluis terug via de website van de Overheid.

 • Subsidie voor projecten uit tweede ronde Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen

  Vanuit de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen ‘Zeeuwen zelf aan zet’ wordt 20 miljoen euro geïnvesteerd in projecten die bijdragen aan een leefbaar, zelfredzaam en toekomstbestendig Zeeuws-Vlaanderen, waar de inwoners trots op zijn. Het college van Burgemeester en Wethouders van Terneuzen heeft in de tweede ronde zes projecten goedgekeurd. De initiatiefnemers ontvangen binnenkort het eerste deel van hun subsidie en kunnen aan de slag met de uitvoering.