Toeristische cijfers gemeente Sluis

Kenniscentrum Kusttoerisme brengt jaarlijks de toeristische cijfers voor de gemeente Sluis in beeld in een brochure. In deze brochures vindt u informatie over verblijfstoerisme (aantal overnachtingen en bestedingen). Daarnaast is het economische belang van toerisme in onze gemeente weergegeven, uitgedrukt in toegevoegde waarde en werkgelegenheid per sector.

Voor vragen over de toeristische cijfers kunt u contact opnemen met de afdeling Beleid, Recreatie & Toerisme via 14 0117.

Hoe denken inwoners van de gemeente Sluis over toerisme

In 2022 heeft HZ Kenniscentrum Kusttoerisme onder inwoners onafhankelijk onderzoek gedaan naar de mening over toerisme. Dit onderzoek vond plaats in opdracht van de Provincie Zeeland en de gemeente Sluis. De resultaten zijn samengevat in een infographic (PDF)

Op 27 februari 2024 zijn de resultaten gepresenteerd aan de gemeenteraad. Voor ons is dit belangrijke informatie die meegenomen wordt bij het opstellen van (toeristisch) beleid. Het dient ook als input bij afwegingen en het nemen van besluiten rond nieuwe ontwikkelingen in onze streek. 

Bedankt!

Op basis van een steekproef heeft een grote groep inwoners uit onze gemeente de uitnodiging gehad om deel te nemen aan dit onderzoek. We zijn blij dat veel inwoners ook hun medewerking hieraan hebben verleend. Hartelijk dank hiervoor!