Contact met het archief

Wilt u meer weten over zaken die in het verleden hebben gespeeld? Kom dan eens naar ons archief in het gemeentehuis. U kunt hiervoor een afspraak maken via het contactformulier.

Contactformulier archief

Openingstijden archief: maandag t/m donderdag van 10.00 - 12.00 uur.

U kunt zich, op het moment van uw afspraak, melden bij de balie van het gemeentehuis.

Wat moet u weten?

  • De archieven van de gemeente Sluis bestaan uit meerdere deelarchieven zoals archieven van organisaties, stichtingen, verenigingen en privépersonen.
  • De Burgerlijke Stand is onderdeel van ons archief.
  • U kunt alle openbare archieven inzien. Het huidige gemeentearchief vanaf 2003 is nog niet beschikbaar.
Inventarissen
Kopiëren en scannen

Met betrekking tot het inzien kunnen wij twee opties aanbieden:

  • De eerste is dat u zelf komt kijken en foto’s maakt met eigen apparatuur. Dit is zonder kosten en enkel op afspraak van maandag t/m donderdag van 10.00 tot 12.00 uur (uitgezonderd feestdagen).
  • De tweede optie is dat wij voor u kopiëren of scannen, daarvoor geldt de legesverordening. U betaalt een starttarief van € 15,00. Daar komt dan de leges van kopie of scan bij. Een A4 of A3 kost € 0,35 per stuk. Een kopie of scan groter dan een A3 maar kleiner dan een A1 kost € 10,00 per stuk. Een kopie of scan groter dan een A1 kost € 19,35 per stuk. Wij maken daarbij geen bouwkundige keuzes uit de diverse tekeningen en kopiëren of scannen enkel het gehele dossier conform het formaat zoals in het dossier aanwezig is.
Publiceren uit het gemeentearchief

Publiceert u iets uit het gemeentearchief? Dan moet u in de bronvermelding altijd verwijzen naar Archief Gemeente Sluis. Bij voorkeur neemt u ook het deelarchief en het inventarisnummer op. De ISIL-code (International Standard Identifier for Libraries) voor het archief van de gemeente Sluis is NL-ObgGASL.

U biedt daarnaast kosteloos 1 exemplaar van het boek, artikel, tijdschrift etc. aan het archief van de gemeente Sluis.

Schenkingen & in bewaring geven

Indien uw vereniging of organisatie ophoudt te bestaan en u wilt dat deze informatie bewaard blijft voor het nageslacht, dan kunt u overwegen uw archief in bewaring te geven of te schenken aan het archief gemeente Sluis. Dit kan ook voor privé-archief. Ze zijn vaak van grote historische waarde en geven een ander beeld van de maatschappij dan de overheidsarchieven. Wij zijn vooral geïnteresseerd in archieven die:

  • Een wezenlijke aanvulling geven op de overheidsarchieven.
  • Onderdelen van de samenleving belichten die in de overheidsarchieven niet of nauwelijks aan de orde komen.
  • Aspecten aan de orde stellen die uit de samenleving dreigen te verdwijnen.

N.B. Archieven die door de gemeenten worden opgenomen worden hierdoor openbaar en kunnen door archiefbezoekers worden geraadpleegd.

Voor meer informatie verzoeken wij u contact op te nemen met het archief.

Geschonken archieven

Ongeveer 300 archieven van privépersonen, verenigingen of organisaties zijn geschonken aan ons archief.

Vrijwilligers

Het archief heeft altijd wel werk voor enthousiaste vrijwilligers! Indien u vrijwilligerswerk overweegt bij het archief, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.