Havengebied Breskens

Het project

Het havengebied van Breskens wordt vernieuwd. Dit gebied wordt begrensd door de Westhavendam, de Westerschelde, Port Scaldis en de Keerdam. Het havengebied wordt een recreatieve hotspot met een maritiem, multifunctioneel en duurzaam karakter. In het plangebied realiseren betrokken partijen onder andere 460 appartementen voor recreatieve (360) en permanente (100) bewoning en een viscentrum met daarin het visserijmuseum, detailhandel en horeca. Ook wordt onderzocht of Breskens een internationaal centrum voor zeezeilen kan worden. 

Samenwerking

De ontwikkeling van het havengebied is een samenwerkingsverband tussen:

  • Provincie Zeeland
  • Haven Breskens Vastgoed B.V.
  • Aannemersbedrijf Van der Poel B.V.
  • Beheersmaatschappij Verstraeten B.V.
  • Jachthaven Breskens
  • Gemeente Sluis

Nieuws: blijf op de hoogte

We houden u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via de digitale nieuwsbrief Ontwikkeling Havengebied Breskens. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een mail naar havengebiedbreskens@gemeentesluis.nl! Dan plaatsen we uw mailadres op de verzendlijst. De nieuwsbief verschijnt gemiddeld één keer per twee maanden. 

Met elkaar op weg naar een levendige haven

De uitgangspunten voor de ontwikkeling van het havengebied staan uitgelegd in het masterplan. Dit plan stelde de gemeenteraad een aantal jaar geleden vast. Maar de situatie veranderde in de tussentijd. De vismijn verhuisde naar Vlissingen, de visserijwereld ziet er inmiddels anders uit en er zijn te veel ligplaatsen in de jachthaven. Dit heeft invloed op de inrichting van het havengebied. Daarom gingen we met (toekomstige) gebruikers in gesprek over mogelijke scenario’s: de haven dempen, laten dichtslibben of ontwikkelen tot een levendige haven. Dat laatste scenario heeft nog steeds de voorkeur van (toekomstige) gebruikers, zo bleek uit gesprekken. Ook de gemeenteraad sprak 8 februari 2024 haar voorkeur uit voor dit laatste scenario. We gaan dan ook verder met de ontwikkeling van een haven waar van alles gebeurt. Het raadsvoorstel en het rapport waarin de verschillende scenario’s staan beschreven kunt u hieronder bekijken.

Masterplan 

De doelen en uitgangspunten voor de ontwikkeling van het havengebied van Breskens staan beschreven in het Masterplan havengebied Breskens.  

Afmeren schepen haven Breskens

Voor het afmeren van schepen in de handelshaven van Breskens gelden regels. Deze staan vermeld in de Havenbeheersverordening Breskens 2020. Voor het afmeren van uw schip neemt u contact op met de havenmeester, bereikbaar via telefoonnummer +31 6 83 31 02 89.