Verkiezingen

De Tweede Kamerverkiezing wordt gehouden op woensdag 22 november 2023. Op deze pagina vindt u informatie over deze verkiezingen. 

Wie mogen er stemmen?

Bij de Tweede Kamerverkiezing mag iedereen stemmen, die:

 • niet is uitgesloten van het kiesrecht;
 • de Nederlandse nationaliteit heeft;
 • op 22 november 2023 achttien jaar of ouder is.

In onze gemeente vallen de stempassen uiterlijk 8 november 2023 in de brievenbus. Stemgerechtigd en op 8 november 2023 nog geen stempas ontvangen? Neem dan even contact met ons op via tel. 14 0117. De stempas toont aan dat u mag stemmen. Let op: zonder de stempas kunt u geen stem uitbrengen.

Identiteitsbewijs niet vergeten

Bij het stemmen moet u zichzelf kunnen identificeren. Naast uw stempas neemt u dus ook een identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs) mee. Dat mag 22 november 2023 maximaal vijf jaar zijn verlopen. Als u zich niet kunt identificeren, mag u niet stemmen.

Bent u namens iemand anders gemachtigd om zijn/haar stem uit te brengen? Vergeet dan ook niet een kopie van het identiteitsbewijs van die betreffende persoon mee te nemen.

Op wie kunt u stemmen?

Uiterlijk vrijdag 17 november 2023 ontvangt u een overzicht van de kandidatenlijsten van de partijen die deelnamen aan de Tweede Kamerverkiezing. 

Waar kunt u stemmen?

Stemgerechtigden kunnen in elk willekeurig stembureau in de gemeente Sluis hun stem uitbrengen. In totaal zijn er 18 stembureaus. De stembureaus zijn op woensdag 22 november 2023 geopend van 7.30 tot 21.00 uur.

 • Oostburg - Kerkgebouw Open Haven,  Kerkplein 1
 • Oostburg - Parochiecentrum H. Eligiuskerk, Sint Eligiusplein 17    
 • Zuidzande - Dorpshuis de Zevendraaier, Dorpsstraat 6
 • Cadzand - Verenigingsgebouw Cadzand, Prinsestraat 23
 • Nieuwvliet - Dorpshuis Nieuwvliet, Sint Pieterstraat 3
 • Groede - MFC 't Torentje Groede, Monnikenstraat 2
 • Breskens - MFC De Korre, Ghistelkerke 1A
 • Breskens - Woonzorgcentrum Hooge Platen, Boulevard 21
 • Hoofdplaat - Dorpshuis Hoofdplaat,Schoolstraat 14
 • IJzendijke - Gymzaal IJzendijke, Verlengde Molenstraat 21
 • IJzendijke - Woonzorgcentrum Emmaus, Handboogstraat 6
 • Waterlandkerkje - Dorpshuis Waterlandkerkje, P.C. Boutensstraat 19
 • Aardenburg - MFC Aardenburg, Sint Bavostraat 30C
 • Sint Kruis - Dorpshuis Sint Kruis, Schoolpad 1
 • Eede - Dorpshuis Eede, Dorpsplein 3
 • Sluis - MFC De Keure, Kloosterstraat 38
 • Retranchement - Kerkzaal d’Ouwe Kerke, Dorpsstraat 16
 • Schoondijke - Hoofdingang Protestantse Kerk, Dorpsplein 37
Stempas kwijt?

Als u de stempas kwijtraakt of niet hebt ontvangen dan kunt u een nieuwe stempas aanvragen. 

Dit kan schriftelijk uiterlijk tot vrijdag 17 november via burgerzaken@gemeentesluis.nl of in het gemeentehuis tot dinsdag 21 november 2023 tot 12.00 uur.

Kiezerspas

Wilt u in een andere gemeente in Nederland stemmen, dan kunt u een kiezerspas aanvragen. Dit kan schriftelijk uiterlijk tot vrijdag 17 november 2023 via burgerzaken@gemeentesluis.nl of in het gemeentehuis tot dinsdag 21 november 2023 tot 12.00 uur. Met een kiezerspas kunt u stemmen in alle stemlokalen binnen Nederland.

Volmacht

Als u zelf op 22 november 2023 niet naar het stembureau kunt komen, kunt u toch stemmen. Dit kan met een volmacht. U kunt dan een andere kiezer machtigen om voor u te stemmen. Dat heet een volmacht. Een gemachtigde mag voor maximaal twee andere kiezers stemmen.

Hoe werkt het?

Vul de achterkant van uw stempas in (bij: Volmachtbewijs). U en degene die u machtigt ondertekenen allebei uw stempas. De gemachtigde moet in de gemeente Sluis wonen. Geef degene die u machtigt uw stempas mee en een kopie van uw legitimatiebewijs. Dit mag ook een digitale kopie (een foto) zijn op bijvoorbeeld een tablet of een smartphone. De pasfoto en handtekening moeten wel goed zichtbaar zijn. Het legitimatiebewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn.

Wilt u toch zelf uw stem uitbrengen? Dan gaat u zelf stemmen met uw stempas, de volmacht mag altijd weer worden ingetrokken. Let op: de gemachtigde moet uw stem tegelijk met zijn of haar eigen stem uitbrengen.

Wanneer vraagt u een schriftelijke volmacht aan?

Bent u niet thuis als de stempas bij u in de bus valt? Of is er een andere reden waardoor u niet kunt wachten op de ontvangst van uw stempas? Vraag dan een schriftelijke volmacht aan. Let op: een schriftelijk volmacht bewijs kan niet worden ingetrokken zodra de gemeente dit heeft goedgekeurd. U kunt dan niet meer zelf stemmen. Een schriftelijke volmacht kan aangevraagd worden tot uiterlijk vrijdag 17 november 2023 via burgerzaken@gemeentesluis.nl.

Zitting Gemeentelijk stembureau

De gemeente Sluis stelt voor de Tweede Kamerverkiezing die gehouden worden op 22 november 2023 een Gemeentelijk Stembureau (GSB) in.

Het GSB controleert tijdens deze openbare zitting de processen-verbaal. Deze processen-verbaal zijn opgemaakt na het tellen van de stemmen van de verkiezingen op 22 november 2023. Na alle controles maakt de voorzitter van het GSB in het gemeentehuis de uitkomsten van de tellingen bekend. Ook wordt van elke verkiezing een proces-verbaal met de uitslagen op de website gepubliceerd. Het gemeentelijk stembureau stelt dus de uitkomst van de verkiezing op gemeenteniveau vast.
Het GSB heeft zitting in het Klantencontactcentrum van de gemeente Sluis, Nieuwstraat 22 te Oostburg op donderdag 23 november 2023 vanaf 09.00 uur.

Melden van een vermoedelijke fout in één van de processen-verbaal

Vanaf het moment dat we hier de processen-verbaal van de stembureaus en het gemeentelijk stembureau hebben gepubliceerd, kan iedereen eventuele vermoedens van fouten in de processen-verbaal melden bij het Centraal Stembureau.