Verkiezingen

Europese verkiezingen

Op donderdag 6 juni 2024 vindt de volgende Europees Parlementsverkiezing plaats. We kiezen dan de Nederlandse leden die ons de komende 5 jaar in het Europees Parlement mogen vertegenwoordigen. Op deze pagina vindt u informatie over deze verkiezingen. 

Wie mogen er stemmen?

U mag stemmen als u:

 • op 6 juni 2024, 18 jaar of ouder bent;
 • op 23 april 2024 (dag kandidaatstelling) de Nederlandse nationaliteit heeft of; de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie heeft en geregistreerd staat als kiezer in Nederland;
 • op 23 april 2024 ingeschreven staat in de gemeente Sluis;
 • niet bent uitgesloten van het kiesrecht.

In onze gemeente vallen de stempassen begin mei in de brievenbus. De stempas toont aan dat u gerechtigd bent om te stemmen. Zonder de stempas kunt u uw stem niet uitbrengen.

Identiteitsbewijs niet vergeten

Bij het stemmen moet u zichzelf kunnen identificeren. Naast uw stempas neemt u dus ook een identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs) mee. Dat mag 6 juni 2024 maximaal vijf jaar zijn verlopen. Als u zich niet kunt identificeren, mag u niet stemmen.

Op wie kunt u stemmen?

Op de website www.kiesraad.nl vindt u de definitieve kandidatenlijsten voor de Europees Parlementsverkiezing op 6 juni 2024. 

Waar kunt u stemmen?

Stemgerechtigden kunnen in elk willekeurig stembureau in de gemeente Sluis hun stem uitbrengen. In totaal zijn er 18 stembureaus. De stembureaus zijn op donderdag 6 juni geopend van 7.30 tot 21.00 uur:

 • Oostburg
  Kerkgebouw Open Haven, Kerkplein 1
  Parochiecentrum H. Eligiuskerk, Sint Eligiusplein 17
 • Zuidzande
  Dorpshuis de Zevendraaier, Dorpsstraat 6
 • Cadzand
  Verenigingsgebouw Cadzand, Prinsestraat 23
 • Nieuwvliet
  Dorpshuis Nieuwvliet, Sint Pieterstraat 3
 • Groede
  Multifunctioneel centrum ‘t Torentje, Monnikenstraat 2
 • Breskens
  Multifunctioneel centrum De Korre, Ghistelkerke 1A
  Woonzorgcentrum Hooge Platen, Westlandstraat 4
 • Hoofdplaat
  Dorpshuis Hoofdplaat, Schoolstraat 14
 • IJzendijke
  Gymzaal IJzendijke, Verlengde Molenstraat 21
  Woonzorgcentrum Emmaus, Handboogstraat 6
 • Waterlandkerkje
  Dorpshuis Waterlandkerkje, P.C. Boutensstraat 19
 • Aardenburg
  Multifunctioneel centrum Rodanborgh, Burchtstraat 5A
 • Sint Kruis
  Dorpshuis Sint Kruis, Schoolpad 1
 • Eede
  Dorpshuis Eede, Dorpsplein 3
 • Sluis
  Multifunctioneel centrum De Keure, Kloosterstraat 38
 • Retranchement
  Dorpshuis d’Ouwe Kerke, Dorpsstraat 16
 • Schoondijke
  Hoofdingang Protestantse Kerk Schoondijke, Dorpsplein 37
Volmacht

Als u zelf niet naar het stembureau kunt komen, kunt u toch stemmen. Dit kan met een volmacht. U kunt dan een andere kiezer machtigen om voor u te stemmen. Dat heet een volmacht. Een gemachtigde mag voor maximaal twee andere kiezers stemmen.

Hoe werkt het?

Vul de achterkant van uw stempas in (bij: Volmachtbewijs). U en degene die u machtigt ondertekenen allebei uw stempas. De gemachtigde moet in de gemeente Sluis wonen.

Geef degene die u machtigt uw stempas mee en een kopie van uw legitimatiebewijs. Dit mag ook een digitale kopie (een foto) zijn op bijvoorbeeld een tablet of een smartphone. De pasfoto en handtekening moeten wel goed zichtbaar zijn. Het legitimatiebewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn.

Wilt u toch zelf uw stem uitbrengen? Dan gaat u zelf stemmen met uw stempas, de volmacht mag altijd weer worden ingetrokken. Let op: de gemachtigde moet uw stem tegelijk met zijn of haar eigen stem uitbrengen.

Wanneer vraagt u een schriftelijke volmacht aan?

Bent u niet thuis als de stempas bij u in de bus valt? Of is er een andere reden waardoor u niet kunt wachten op de ontvangst van uw stempas? Vraag dan een schriftelijke volmacht aan via telefoonnummer 14 0117 of burgerzaken@gemeentesluis.nl. Let op: een schriftelijk volmacht bewijs kan niet worden ingetrokken zodra de gemeente dit heeft goedgekeurd. U kunt dan niet meer zelf stemmen.

Stempas kwijt?

Als u de stempas kwijtraakt of niet hebt ontvangen dan kunt u een nieuwe stempas aanvragen. Dit kan tot woensdag 5 juni 12.00 uur. U kunt deze online aanvragen via burgerzaken@gemeentesluis.nl of langskomen bij de verkiezingsbalie in het KCC: Nieuwstraat 22 te Oostburg.

Kiezerspas

Wilt u in een andere gemeente in Nederland stemmen, dan kunt u een kiezerspas aanvragen. U kunt deze online aanvragen via burgerzaken@gemeentesluis.nl of langskomen bij de verkiezingsbalie in het KCC: Nieuwstraat 22 te Oostburg.

Uitslag verkiezingen

Op 6 juni 2024 sluiten om 21.00 uur alle stembureaus in onze gemeente. Dan begint het tellen van de stemmen onder leiding van de voorzitter van het stembureau.

De Europese verkiezing vindt in Nederland plaats op donderdag 6 juni. In veel andere EU-landen is de verkiezing op zondag 9 juni. Uitslagen mogen van overheidswege pas bekend worden gemaakt als de laatste stembus sluit. Dit is om 23.00 uur op zondag 9 juni.

De voorlopige uitslag van de verkiezingen van het Europees Parlement van de gemeente Sluis volgt op 10 juni 2024.

Dit nadat het Gemeentelijk Stembureau een openbare zitting heeft gehouden waar controles worden verricht van de processen-verbaal van alle stembureaus in de gemeente Sluis. Na deze controles zal het Gemeentelijk Stembureau van iedere kandidaat en iedere lijst het totaal aantal stemmen in de gemeente vaststellen en daar proces-verbaal van opmaken.

De zitting van het Gemeentelijk Stembureau vindt plaats op 7 juni in het gemeentehuis in Oostburg, Nieuwstraat 22 te Oostburg vanaf 9.00 uur. Op maandag 10 juni om 09.00 uur wordt deze vergadering voortgezet. De rijksoverheid publiceert de officiële landelijke uitslag van de verkiezingen van het Europees Parlement op de website van de Kiesraad.