Verkiezingen

Verkiezing Gemeenteraad 2022

Kandidaatstelling

De voorzitters van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen maken het volgende bekend:

 1. Op maandag 31 januari 2022 zal de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen plaatshebben.
 2. Op die dag kunnen bij bureau verkiezingen,
 • voor de gemeente Hulst, Grote Markt 24, 4561 EB Hulst;
 • voor de gemeente Sluis, Nieuwstraat 22, 4501 BD Oostburg en;
 • voor de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1, 4531 GZ Terneuzen, 

bij het daar gevestigde centraal stembureau vanaf 9.00 uur tot 17.00 uur lijsten van kandidaten (model H 1) worden ingeleverd.

 1. De benodigde formulieren voor:
 • de lijsten van kandidaten (model H 1);
 • de machtiging tot het plaatsen van de aanduiding (partijnaam) van de politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1);
 • de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4);
 • de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9);

 zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar.

 1. Bij de gemeenteraadsverkiezingen kunnen politieke partijen gebruik maken van Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV). De kandidatenlijst (model H1) en alle benodigde documenten voor de kandidaatstelling worden automatisch in OSV aangemaakt. Deze software wordt vanaf 15 december 2021, via de website van de  Kiesraad, beschikbaar gesteld aan de gemeenten en politieke partijen en geniet de voorkeur.
 2. Partijen die voor het eerst meedoen aan gemeenteraadverkiezingen in een gemeente of heeft een partij bij de vorige verkiezing geen zetel behaald, moet uiterlijk 17 januari 2022 een waarborgsom van € 225,00 (tweehonderdvijfentwintig euro) betalen door overmaking van dit bedrag op een rekeningnummer:
 • voor de gemeente Hulst, rekeningnummer NL77 BNGH 028.50.04.271
 • voor de gemeente Sluis, rekeningnummer NL33 INGB 0661 9001 69
 • voor de gemeente Terneuzen, rekeningnummer NL50 BNGH 028.51.01.854 

o.v.v. “waarborgsom kandidaatstelling en naam politieke partij”.

Meer inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de inlevering van kandidatenlijsten worden verstrekt door bureau verkiezingen van genoemde gemeenten: 

 • Gemeente Hulst, Grote Markt 24, 4561 EB Hulst;
 • Gemeente Sluis, Nieuwstraat 22, 4501 BD Oostburg;
 • Gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1, 4531 GZ Terneuzen.

De voorzitters voornoemd,

J.F. Mulder, 
mr. M.M.D. Vermue,
H.J.A. van Merrienboer

Uitslag Tweede Kamerverkiezing 2021

Opkomstpercentages