Klacht over de gemeente indienen

Vindt u dat u niet correct bent behandeld door de gemeente? Dan kunt u een klacht indienen. U kunt bijvoorbeeld klagen over de trage afhandeling van uw brief, gebrekkige informatievoorziening of het niet nakomen van gemaakte afspraken.

Klacht indienen

U kunt uw klacht op verschillende manieren indienen:

  • Mondeling tijdens een afspraak met de klachtencoördinator van de gemeente. Bel 14 0117.
  • Via het invullen van het klachtenformulier (PDF), het ingevulde klachtenformulier kunt u sturen aan:
    College van Burgemeester en Wethouders
    Postbus 27
    4500 AA Oostburg

Kosten

Geen.

Meer weten?

Bekijk onze klachtenbrochure (PDF) of lees onze klachtenregeling (PDF).

Klachtencommissie

Voor schriftelijke klachten heeft de gemeente een klachtencommissie. Deze bestaat uit 3 onafhankelijke leden, ondersteund door een ambtelijk secretaris. De commissie vertelt u hoe het verloop gaat en adviseert over de afhandeling.

Ontevreden over de uitkomst?

We streven ernaar uw klacht zo goed mogelijk te behandelen. Als u toch niet tevreden bent over de klachtbehandeling, dan kunt u zich wenden tot de Nationale ombudsman. Het is verstandig eerst te bellen. U kunt daarvoor elke werkdag van 9.00 tot 17.00 uur terecht via het gratis nummer: 0800 - 33 55 555.

De Nationale ombudsman is een externe instantie die de feiten onpartijdig onderzoekt en hierover een oordeel geeft. U kunt uw klacht pas bij de Nationale ombudsman indienen nadat de klacht eerst bij de gemeente is behandeld. Meer informatie vindt u op de website van de Nationale ombudsman.