Klacht over de gemeente indienen

Vindt u dat u niet correct bent behandeld door de gemeente?
Dan kunt u een klacht indienen.
U kunt bijvoorbeeld klagen over de trage afhandeling van uw brief, gebrekkige informatievoorziening of het niet nakomen van gemaakte afspraken.

U kunt uw klacht op verschillende manieren indienen:

  • Mondeling tijdens een afspraak met de klachtencoördinator van de gemeente.
    Bel 14 0117
  • Via het invullen van het klachtenformulier (PDF), het ingevulde klachtenformulier kunt u sturen aan:
    College van Burgemeester en Wethouders
    Postbus 27,  4500 AA Oostburg

Kosten

Geen

Meer weten?

Bekijk onze klachtenbrochure (PDF) of lees onze klachtenregeling (PDF).

Klachtencommissie

Voor schriftelijke klachten heeft de gemeente een klachtencommissie.
Deze bestaat uit 3 onafhankelijke leden, ondersteund door een ambtelijk secretaris.
De commissie vertelt u hoe het verloop gaat en adviseert over de afhandeling.

Zeeuwse Ombudsman

Bent u het niet eens met de afdoening van uw klacht?
Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Zeeuwse Ombudsman.
Hoe u dit doet, staat in de brief over de afdoening die u krijgt van de gemeente.