Adviesraad Sociale Zaken

De Adviesraad Sociale Zaken Sluis is onafhankelijk en adviseert het bestuur van de gemeente Sluis, gevraagd en ongevraagd, over alle onderwerpen die met Sociale Zaken te maken hebben. Daarbij kunt u denken aan onderwerpen als:

  • Welke regelingen voor mensen met een laag inkomen heeft de gemeente?
  • Hoe kunnen we cliënten die aan het werk willen (beter) ondersteunen?
  • Hoe is het gesteld met de dienstverlening op het gebied van Sociale Zaken?
  • Hoe verloopt de uitvoering van de Participatiewet in de gemeente Sluis?

Nog vragen?

Neem contact met ons op via 14 0117.