Bestuursrapportages

Bestuursrapportages zijn tussentijdse verslagen van het college aan de gemeenteraad over de uitvoering van de begroting. Het college licht toe wanneer er van de budgetten in de begroting wordt afgeweken. Ook licht het college toe wat de voortgang op de doelstellingen is.

2e Bestuursrapportage 2023 (PDF)