Nieuws

 • Open brief Zeeuwse burgemeesters

  Op vrijdag 3 december is er namens de dertien Zeeuwse burgemeesters en DPG GGD Zeeland een open brief gestuurd

 • Gemeentepolis 2022

  Bent u bekend met de Gemeentepolis? Inwoners met een beperkt inkomen kunnen gebruikmaken

 • Raadscommissie Ruimte/AB

  De raadscommissie Ruimte/AB in december is, gezien de grootte van de agenda, gesplitst in twee avonden.

 • Kader toeristische verhuur

  Het college van Sluis legt het voorstel voor aan de gemeenteraad om het Kader toeristische verhuur 2022 en de Leefbaarheidsverordening 2022 vast te stellen. In deze eerste fase wordt voorgesteld een planologisch kader vast te stellen zonder een vast aantal-dagen-criterium.

 • Meer nieuws

  Alle nieuws- en persberichten van 2018.