Nieuws

 • Eenmalige energietoeslag

  De energietoeslag is een tegemoetkoming voor de extra energiekosten voor 2022. De energietoeslag is voor huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum en bestaat uit een bedrag van € 800,00 netto per huishouden. Het is een eenmalige bijdrage en alleen bedoeld voor het jaar 2022.

 • Uitnodiging afscheidsreceptie de heer Peter Ploegaert, mevrouw Marianne Poissonnier en mevrouw Rian de Feijter

  Peter Ploegaert, Marianne Poissonnier en Rian de Feijter nemen afscheid als wethouder van de gemeente Sluis. Op donderdag 19 mei 2022 vindt van 19.30 tot 22.00 uur de afscheidsreceptie plaats in het Belfort van Sluis. Op deze manier bedanken wij hen voor hun inzet voor de gemeente Sluis en de betrokkenheid bij de inwoners. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

 • Koninklijke onderscheidingen

  Afgelopen week zijn zowel tijdens de lintjesregen alsook bij evenementen in de gemeente Sluis verschillende Koninklijke onderscheidingen uitgereikt.

 • Raadscommissie Ruimte/AB

  De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er een vergadering van de Raadscommissie Ruimte/AB plaatsvindt op dinsdag 10 mei 2022 om 19.30 uur, in de raadzaal van het Belfort te Sluis. De voorzitter is dhr. S.J-P. Keijmel.

 • Overige nieuwsberichten

  Alle nieuws- en persberichten van 2022.