Eenmalige energietoeslag voor huishoudens met beperkt inkomen

De energietoeslag is een eenmalige tegemoetkoming voor de gestegen energiekosten. Huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum ontvangen eenmalig een bedrag van € 1300. Hiermee kunt u (een deel van) de energierekening betalen.

Hoe kunt u de energietoeslag aanvragen?  

Een groot aantal huishoudens komt automatisch in aanmerking voor de energietoeslag 2023. Heeft u in november 2023 geen automatische energietoeslag ontvangen? En heeft u nog geen losse aanvraag ingediend voor de tweede energietoeslag? En denkt u dat u aan de voorwaarden voldoet? Vraag dan de energietoeslag uiterlijk aan voor 1 juli 2024. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op onze website: Energieregelingen voor huishoudens met een beperkt inkomen.  

Na het invullen en ondertekenen, kunt u het aanvraagformulier samen met de bewijsstukken:   

  • Mailen naar werkeninkomen@gemeentesluis.nl   
  • Per post toesturen naar Postbus 27, 4500 AA te Oostburg   
  • Persoonlijk afgeven in ons Klanten Contact Centrum, Nieuwstraat 22 in Oostburg   

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via 140117.  

Regeling Energiebesparing  

Heeft u een beperkt inkomen? Dan heeft u mogelijk ook recht op de Regeling Energiebesparing (2023-2024). Via deze regeling ontvangt u een vergoeding voor het aankopen van energiebesparende producten. Daarnaast kunt u zich aanmelden voor gratis advies en hulp aan huis, bijvoorbeeld door een energiecoach. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op onze website: Energieregelingen voor huishoudens met een beperkt inkomen.