Aanleg glasvezel

In Zeeland wordt in verschillende steden, wijken en dorpen glasvezel aangelegd. Alle Zeeuwse overheden juichen deze investeringen toe, omdat zij het belangrijk vinden dat alle Zeeuwen toegang hebben tot snel internet.

Verschillende aanbieders glasvezel in Zeeuws-Vlaanderen

Er zijn verschillende aanbieders die de komende tijd glasvezel gaan aanleggen binnen de gemeente Sluis. Dit kan voor onduidelijkheid en overlast zorgen. Wij als gemeente ontvangen hierover dan ook veel vragen.

U vindt op deze pagina een aantal vragen met bijbehorende antwoorden. Geeft dit overzicht geen antwoord op uw vraag? Kijk dan voor meer informatie op de website van KPN, DELTA Fiber of GlasDraad, of neem contact op met één van deze aanbieders.

Wat is glasvezel?

Een glasvezel is zo dun als een haar en bestaat uit hele dunne strengen glas. Deze strengen samen vormen een glasvezelkabel. Door de vezels gaan data en signalen met de snelheid van het licht. De download en upload snelheid is hetzelfde. Glasvezel zorgt dus voor een snelle en betrouwbare internetverbinding. De vraag naar data groeit enorm. Een internetverbinding die op hoge snelheid veel data kan verzenden is daarvoor nodig. Glasvezel wordt vanwege de eigenschappen ook wel de verbinding van de toekomst genoemd en is van groot belang voor de ervaren leefbaarheid en economische ontwikkeling.

Welke netwerken zijn er nu al?

In de gemeente Sluis zijn op dit moment twee netwerken waarover internetdiensten worden aangeboden. DELTA Fiber biedt diensten aan over het coax-netwerk. Het andere netwerk is het kopernetwerk van KPN.

Zowel KPN als DELTA Fiber zijn in 2020 gestart met het verglazen – dus het aanleggen van glasvezel - van hun netwerken. Dat is een grote klus die meerdere jaren in beslag gaat nemen. Wijk voor wijk, dorp voor dorp, huis voor huis worden de komende jaren van een of meerdere glasvezelaansluitingen voorzien. Daarnaast is GlasDraad bezig met het aanleggen van glasvezel in de buitengebieden van onze gemeente.

Wat is de rol van de Zeeuwse overheden bij het aanleggen van glasvezel?

Overheden investeren niet in glasvezel, dat doen marktpartijen. De telecommunicatiewet regelt dit. De enige formele rol die overheden hebben is dat zij als wegbeheerder en beheerder van de publieke ruimte de voorwaarden bepalen waaronder de aanleg wordt uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan de diepte waarop de kabels worden aangelegd, afspraken over wie de stoep weer dichtstraat, verkeersmaatregelen en toezicht op werkzaamheden.

Wat is het standpunt over de situatie in Zeeuws-Vlaanderen?

Gelet op de eigenschappen van glasvezel en de toenemende vraag naar een stabiele internetverbinding met hoge snelheid juichen we als overheid de investeringen van de verschillende marktpartijen toe. Dat is namelijk goed voor leefbaarheid en economische ontwikkeling.

Waarom investeert de overheid niet in glasvezel?

In Nederland worden investeringen in glasvezel aan de markt overgelaten. Dat geldt zowel voor de mobiele netwerken, als voor de vaste verbindingen. Dat betekent dat marktpartijen investeren, en overheden reguleren en waar nodig faciliteren.

Wat moet ik als huiseigenaar nu kiezen? 

Allereerst bent u vrij om te kiezen of u beschikking wil tot glasvezel. U bent hierin niets verplicht. Daarnaast ben u uiteraard vrij in uw keuze voor een of zelfs meerdere marktpartij(en). Dit hangt af van waar u woont. Wilt u meer informatie? Kijk dan op de website van van KPN, DELTA Fiber of GlasDraad. 

Kan ik als huiseigenaar ook voor meerdere leveranciers kiezen?

Ja. In de steden (en verschillende grote kernen) is deze keuze al vanzelfsprekend door de investeringen van DELTA Fiber en KPN. Als u ervoor kiest om meerdere aansluitingen in uw meterkast te laten installeren, heeft u (of de volgende eigenaar) de keuze bij welke aanbieder een dienstenabonnement wordt afgenomen. Kiest u voor één netwerkaansluiting, dan heeft u alleen de keuze uit het aanbod wat door die specifieke netwerkeigenaar wordt doorgegeven.