J.H. Van Dalestraat Breskens

Op deze pagina informeren wij u over de bestemmingsplanprocedure voor de herontwikkeling van het perceel van de voormalige basisschool aan de J.H. van Dalestraat in Breskens. 

Herontwikkeling 

Het totale plan bestaat uit de realisatie van:

  • maximaal vier grondgebonden woningen aan de zuidwestzijde van het perceel; 
  • twaalf zorgappartementen met gemeenschappelijke ruimte, een kantoor en een buitenberging voor Zeeuwse Gronden op de hoek van de Van Dalestraat en de Nijverheidstraat. In de zorgappartementen gaan cliënten onder begeleiding wonen. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen ontwikkelt en verhuurt de appartementen.
  • een parkachtige omgeving met ruimte voor waterberging aan de oostzijde. 

De Julianastraat (die vanuit het noorden richting het plangebied loopt) wordt verder doorgetrokken in het plangebied, net als het steegje dat aan de westzijde loodrecht op het plangebied uitkomt. 

Bestemmingsplanprocedure 

Om de ontwikkelingen mogelijk te kunnen maken, moet de bestemming van het perceel veranderd worden in onder andere ‘wonen’ en ‘maatschappelijk’. De gemeente heeft daarom een nieuw bestemmingsplan voor het perceel opgesteld. Dit plan beschrijft wat op deze locatie ruimtelijk is toegestaan, zoals waar gewoond mag worden. Daarnaast bevat het plan de regels die gelden voor de locatie. Denk daarbij aan waar en hoe groot gebouwd mag worden. Ook staan in het plan afbeeldingen waarop met kleuren, lijnen en aanduidingen de bestemmingen, bouwvlakken en maatvoeringen zijn aangegeven. 

U kunt het plan inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpvandalestraat-ON01).

Heeft u nog vragen? 

Overzicht vragen en antwoorden 

Staat het antwoord op uw vraag niet op het overzicht? Stel dan uw vraag via vandalestraatbreskens@gemeentesluis.nl.