J.H. Van Dalestraat Breskens

Op deze pagina informeren wij u over de bestemmingsplanprocedure voor de herontwikkeling van het perceel van de voormalige basisschool aan de J.H. van Dalestraat in Breskens. Eerste stap in deze procedure is de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan van donderdag 13 oktober tot en met woensdag 23 november 2022. Voorafgaand, van donderdag 22 september tot en met woensdag 12 oktober a.s., publiceren we het plan alvast om u extra tijd te geven om het te lezen. Ook organiseren we een inloopbijeenkomst. Meer hierover leest u op deze pagina.

Herontwikkeling 

Het totale plan bestaat uit de realisatie van:

  • maximaal vier grondgebonden woningen aan de zuidwestzijde van het perceel; 
  • twaalf zorgappartementen met gemeenschappelijke ruimte, een kantoor en een buitenberging voor Zeeuwse Gronden op de hoek van de Van Dalestraat en de Nijverheidstraat. In de zorgappartementen gaan cliënten onder begeleiding wonen. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen ontwikkelt en verhuurt de appartementen.
  • een parkachtige omgeving met ruimte voor waterberging aan de oostzijde. 

De Julianastraat (die vanuit het noorden richting het plangebied loopt) wordt verder doorgetrokken in het plangebied, net als het steegje dat aan de westzijde loodrecht op het plangebied uitkomt. 

Bestemmingsplanprocedure 

Om de ontwikkelingen mogelijk te kunnen maken, moet de bestemming van het perceel veranderd worden in onder andere ‘wonen’ en ‘maatschappelijk’. De gemeente heeft daarom een nieuw bestemmingsplan voor het perceel opgesteld. Dit plan beschrijft wat op deze locatie ruimtelijk is toegestaan, zoals waar gewoond mag worden. Daarnaast bevat het plan de regels die gelden voor de locatie. Denk daarbij aan waar en hoe groot gebouwd mag worden. Ook staan in het plan afbeeldingen waarop met kleuren, lijnen en aanduidingen de bestemmingen, bouwvlakken en maatvoeringen zijn aangegeven. 

Ter inzage en reageren

Binnenkort start de procedure van ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan. U kunt op verschillende manieren kennisnemen van dit plan, informatie inwinnen en een zienswijze indienen. Hieronder beschrijven we de mogelijkheden: 

  1. Voorafgaand aan de wettelijke termijn van terinzagelegging bieden we iedereen de mogelijkheid om tussen 22 september en 12 oktober alvast kennis te nemen van het plan. U kunt het plan gedurende deze drie weken inzien in het KCC van het gemeentehuis in Oostburg (Nieuwstraat 22) en via www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpvandalestraat-ON01). In deze periode kunt u nog geen zienswijze indienen. We nemen deze extra stap zodat u langer de tijd heeft om het bestemmingsplan goed te lezen en een eventuele zienswijze voor te bereiden. Een zienswijze kunt u indienen vanaf donderdag 13 oktober 2022.
  2. Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 13 oktober tot en met 23 november 2022 ter inzage in het KCC van het gemeentehuis in Oostburg. Het plan vindt u ook via de hierboven genoemde websiteadressen. In deze periode kan iedereen een zienswijze indienen door een brief te sturen naar de gemeenteraad van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. U kunt deze brief ook mailen naar vandalestraatbreskens@gemeentesluis.nl. Uw gemotiveerde reactie moet voorzien zijn van uw naam, adres en handtekening. Wij kunnen alleen schriftelijke reacties behandelen die betrekking hebben op de bestemming en daaraan gerelateerde onderwerpen (zoals de hoogte of breedte van een gebouw) of die afkomstig zijn van belanghebbenden (zoals omwonenden). U ontvangt van de gemeente een toelichting op wat we met uw reactie hebben gedaan. De reacties worden vervolgens verwerkt waarna het ontwerpbestemmingsplan ter vaststelling wordt aangeboden aan de gemeenteraad.

Heeft u vragen over de planologische procedure of het ontwerpbestemmingsplan, dan bent u van harte welkom bij de inloopbijeenkomst op woensdag 5 oktober a.s. van 19.00 tot 21.00 uur in MFC De Korre in Breskens. Medewerkers van de gemeente Sluis zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. U kunt zich aanmelden via vandalestraatbreskens@gemeentesluis.nl. Vermeld daarbij uw naam, adres en aantal personen. Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen, hebben we de inloopbijeenkomst ingedeeld in tijdsblokken: 19.00 - 19.30 uur, 19.30 - 20.00 uur, 20.00 - 20.30 uur en 20.30 - 21.00 uur. Wij vragen u om bij uw aanmelding aan te geven welk tijdsblok u wilt langskomen. U ontvangt vervolgens een bevestiging van uw aanmelding. De inloopbijeenkomst is nadrukkelijk bedoeld voor vragen over de planologische procedure en het ontwerpbestemmingsplan. Heeft u vragen over de woonvoorziening van Zeeuwse Gronden? Neem dan contact op met de zorginstelling via tel. 0115-621314/info@zeeuwsegronden.nl. Zij gaan graag met u in gesprek. 

Vragen en antwoorden 

Heeft u nog vragen? 

Staat het antwoord op uw vraag niet op deze pagina? Stel dan uw vraag via vandalestraatbreskens@gemeentesluis.nl.