PERSBERICHT - Ontwikkelingen Vitaal IJzendijke

Ruim een jaar geleden hebben de gemeente Sluis, ZorgSaam en woningcorporatie Woongoed Zeeuws-Vlaanderen gezamenlijk het ambitieuze plan Vitaal IJzendijke gepresenteerd. Met als doel om een impuls te geven aan de leefbaarheid in het dorp door de bouw van zorgwoningen, een multifunctioneel centrum (inclusief onderwijs, kinderopvang, binnensport en sociaal/maatschappelijke activiteiten) en een gezondheidscentrum. Het toen geschetste eindbeeld wordt nog steeds als de meest optimale oplossing voor IJzendijke gezien. Helaas raakt het eindbeeld buiten bereik door de optelsom van hoge investeringen, afhankelijkheid van elkaar en de wens om zo min mogelijk te werken met tijdelijke oplossingen.

Woongoed gaf in een eerder stadium aan dat de benodigde sloop en afschrijving van het huidige vastgoed op de plek waar het MFC voorzien is, financieel niet verantwoord is. Het gebouw heeH nog te veel waarde om plaats te maken voor iets anders. Daarnaast is dit vastgoed energiezuinig en voldoet aan een woningbehoefte. Dat maakt het in haar ogen, naast financieel, ook maatschappelijk onverantwoord om het gebouw te slopen. De woningcorporatie ziet oplossingen in een alternatieve locatie voor het MFC.

Gemeente Sluis ervaart de urgentie tot de bouw van een MFC. De huidige gebouwen van de scholen en de sportzaal zijn verouderd en dringend aan vernieuwing toe. Nu de beoogde gronden niet vrijkomen voor een MFC zal de gemeente Sluis zelfstandig op zoek gaan naar een alternatieve locatie voor dit centrum. Alle mogelijke opties zullen in beeld worden gebracht, waarbij de haalbaarheid op korte termijn een belangrijke rol speelt.

De visie op Zorgwijken blijft voor alle partijen overeind staan. Zodra het multifunctioneel centrum is gerealiseerd, zal er in het dorp ruimte vrijkomen. Deze ruimte kan onder anderen worden benut voor zorgwoningen, starterswoningen en een gezondheidscentrum waarbij de zorgwijk een alternatief vormt voor het verouderde verpleeghuis Emmaus.

Wij begrijpen dat dit nieuws een teleurstelling kan zijn voor de inwoners van IJzendijke en omliggende dorpen. Echter, wij blijven ons inzetten voor de ontwikkeling en verbetering van IJzendijke en zullen onze plannen blijven aanpassen om tot haalbare en duurzame oplossingen te komen.