PERSBERICHT - Totstandkoming van het nieuwe college van B&W van de gemeente Sluis

Vanaf 18 januari jl. zijn intensieve besprekingen gevoerd in de gemeente Sluis over de vorming van een nieuw college van B&W. Het uitgangspunt is dat het college stabiel de komende twee jaar kan functioneren in een open verhouding met de Raad. Er ligt een aantal grote opdrachten, er is veel werk te verrichten. Binnen de formerende partijen, Sluis Lokaal, de VVD en het CDA is volledige overeenstemming over de taken die moeten worden opgepakt. In het open overleg met de Raad zal het (nieuwe) college steeds zoeken naar zo breed mogelijke steun voor de politieke besluiten in de komende twee jaar.

Tijdens de Raadsvergadering van 5 maart a.s. zal over het programma “Ruimte voor keuzes” worden gesproken en steun gezocht voor deze aanpak. De drie kandidaat-wethouders zullen worden voorgedragen voor benoeming door de Raad om naast de burgemeester en de zittende wethouder mevr. Marian van Oostenbrugge in het college plaats te nemen.

Dat zijn: dhr. Chris Simons, namens de fractie VVD, mevr. Patricia van de Vijver, namens de fractie CDA en dhr. Ben van Assche, als onafhankelijke namens alle formerende partijen.