PERSBERICHT - Belangrijke mijlpaal Vitaal Oostburg: Duidelijkheid locatie gemeentehuis & ruimtelijk kader Oostburg

De gemeenteraad van Sluis stemde tijdens de besluitvormende raadsvergadering op 4 juli in met het ruimtelijk kader voor de doorontwikkeling van project Vitaal Oostburg. Eveneens besloot de raad over de locatie voor het nieuwe gemeentehuis. Een belangrijke mijlpaal in het project.

Scenario variant 2; Nieuwbouw ‘Time Out’ locatie 

De gemeenteraad stemde in met het ruimtelijk kader voor Oostburg. Dit zijn de richtlijnen over het gebruik en de inrichting van de openbare ruimte van het ontwikkelgebied. Het kader vormt een belangrijke basis voor de vervolgstappen van Vitaal Oostburg. Tevens stemde de raad in met het voorstel over de locatiekeuze voor het nieuwe gemeentehuis. Dat betekent dat er nieuwbouw komt voor het gemeentehuis op locatie Time Out in Oostburg. 

Vitaal Oostburg 

Vitaal Oostburg heeft als doel om de regio toekomstbestendig te houden en leefbaarheid te verbeteren. De keuze om het gemeentehuis te verplaatsen en ruimte te maken voor een woonzorgcentrum is een belangrijke mijlpaal voor Vitaal Oostburg. Het is het startpunt dat de grote opgaven voor de zorg, het onderwijs en de sportcampus mogelijk moeten maken. 

Wethouder Ben van Assche: “Het besluit over de locatie van het gemeentehuis of het ruimtelijk kader is geen eindpunt: het is het begin van een aaneenschakeling van grootschalige nieuwbouwactiviteiten. Waar ZorgSaam zich kan buigen over het ontwerp van een woonzorgcentrum, zullen wij als gemeente Sluis aan de slag gaan met de uitwerking van het ontwerp van het nieuwe gemeentehuis. We kijken uit naar de verdere ontwikkelingen en de impuls voor Oostburg en heel de gemeente.”

Ter inzage 

De komende weken ligt het voorstel met daarin het ruimtelijk kader ter inzage bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Sluis. Inwoners, ondernemers en andere betrokkenen hebben gelegenheid hun zienswijze(n) in te dienen. Na verwerking van de zienswijzen zal de gemeenteraad het kader definitief vaststellen in december dit jaar.