Vergaderrooster gemeenteraad 2024

Raadscommissie Ruimte/Algemeen bestuur

De raadscommissies Ruimte/AB vinden plaats om 19.30 uur in de Raadzaal van het Belfort in Sluis.

 • Dinsdag 23 januari
 • Dinsdag 19 maart
 • Dinsdag 16 april
 • Dinsdag 4 juni
 • Dinsdag 3 september
 • Dinsdag 8 oktober
 • Dinsdag 3 december
Raadscommissie Samenleving/Middelen

De raadscommissies Samenleving/Middelen vinden plaats om 19.30 uur in de Raadzaal van het Belfort in Sluis.

 • Dinsdag 30 januari
 • Dinsdag 26 maart
 • Dinsdag 7 mei
 • Dinsdag 11 juni
 • Donderdag 27 juni *
 • Dinsdag 10 september
 • Dinsdag 15 oktober
 • Raadsbreed 29 oktober **
 • Dinsdag 10 december

* VNG congres 25 en 26 juni in Gouda  / Jaarstukken + kadernota inclusief 1e berap
** Begroting 2025  + 2e berap over 2024

Informatieve/opiniërende bijeenkomst

De informatieve/opiniërende bijeenkomsten vinden plaats om 19.30 uur in de Raadzaal van het Belfort in Sluis of op locatie.

 • Dinsdag 9 januari
 • Dinsdag 6 februari
 • Dinsdag 27 februari
 • Dinsdag 2 april
 • Dinsdag 14 mei
 • Dinsdag 18 juni
 • Donderdag 12 september
 • Donderdag 3 oktober
 • Dinsdag 19 november
 • Dinsdag 17 december
Besluitvormende raadsvergadering

De besluitvormende raadsvergaderingen vinden plaats om 19.30 uur in de Raadzaal van het Belfort.

 • Donderdag 8 februari
 • Dinsdag 5 maart
 • Donderdag 4 april
 • Donderdag 16 mei
 • Donderdag 20 juni
 • Donderdag 4 juli *
 • Donderdag 19 september
 • Donderdag 31 oktober
 • Donderdag 7 november **
 • Donderdag 19 december

* Jaarstukken + kadernota inclusief 1e berap
** Begroting 2025  + 2e berap over 2024

Vergaderrooster gemeenteraad 2024 (PDF)