Nieuwe openstelling LEADER: van 2 april 2024 t/m 1 april 2025

Sinds kort kunt u een subsidieaanvraag indienen voor initiatieven die de leefbaarheid in Zeeland vergroten. Er is ruim 4 miljoen euro beschikbaar gesteld voor deze initiatieven. LEADER is een onderdeel van het Europese programma voor plattelandsontwikkeling.

Deze subsidieregeling is bedoeld om lokale (Zeeuwse) projecten en goede ideeën te ondersteunen. Een voorwaarde is dat deze projecten en ideeën de leefbaarheid op het platteland vergroten. De basis van het LEADER programma is de Lokale Ontwikkelingsstrategie provincie Zeeland.

Informatiefolder subsidieprogamma LEADER (PDF)