PERSBERICHT - Integrale controle in de gemeente Sluis

De gemeente Sluis heeft op 30 mei 2024 diverse ondernemingen gecontroleerd. Dit gebeurde in Oostburg, Cadzand en Groede. De controles zijn uitgevoerd als onderdeel van een brede aanpak om de veiligheid en leefbaarheid in gemeente Sluis te verbeteren door mogelijke misstanden bij ondernemers tegen te gaan.

De controle werd uitgevoerd door toezichthouders van de gemeente Sluis, in samenwerking met politie, Veiligheidsregio Zeeland, Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland, Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit en de Nederlandse Arbeidsinspectie. 

Controle

De gemeente vindt het belangrijk om deze integrale controles te houden. Het doel is om met onze partners als één overheid naar buiten te treden en te controleren of inwoners en bedrijven voldoen aan de wet- en regelgeving die voor hen gelden. Daarnaast is het doel om onveilige en onrechtmatige situaties te voorkomen. De gemeente wil met haar partners een duidelijk signaal afgeven dat iedereen zich aan de regels moet houden en dat we overtredingen niet toestaan. Gelukkig houden de meeste ondernemers en inwoners zich aan de regels. Voor hen is het belangrijk om te zien dat we handhaven als dit niet het geval is.

Waarop is gecontroleerd?

De basis voor deze controle was het controleren van eventuele misstanden in diverse ondernemingen. De partijen hebben gecontroleerd op wet- en regelgeving op het gebied van bouwen, milieu en brandveiligheid, arbeidstijdenwet en op de gemeentelijke regels, zoals de Algemene Plaatselijke Verordening. Voor de veiligheid van de controleurs was de politie stand-by.

Melden helpt!

Het is de taak van de overheid om toe te zien dat iedereen wet- en regelgeving naleeft, dat iedereen gelijke kansen krijgt en dat de leefomgeving veilig is en blijft. Als we overtredingen vaststellen, handhaven we daarop. Naast de overheid is er ook een rol voor inwoners en ondernemers om te zorgen voor een veilige leefomgeving. Zij zijn de ogen en oren van de buurt en kunnen onrechtmatigheden of zelfs criminele activiteiten signaleren. Zij kunnen een verdachte situatie of vermoedens van criminele activiteiten melden bij de politie, via tel. 0900 8844. Anoniem melden kan ook via Meld Misdaad Anoniem, tel. 0800 7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl.