PERSBERICHT - Integrale controle in de gemeente Sluis

De gemeente Sluis heeft op 29 februari 2024 diverse bedrijventerreinen gecontroleerd. Dit gebeurde in Breskens en Schoondijke. Tijdens de controle zijn er diverse misstanden aangetroffen. Onder meer overtredingen van de (milieu) vergunningsvoorwaarden en het bestemmingsplan. De betrokken bedrijven krijgen de tijd om de misstanden te herstellen.

De controle is uitgevoerd door toezichthouders van de gemeente Sluis, in samenwerking met politie, de Veiligheidsregio Zeeland, Regionale uitvoeringsdienst Zeeland, Taskforce Riec en het Districtelijk Interventieteam (DIT). De controles zijn uitgevoerd als onderdeel van een brede aanpak om de veiligheid en leefbaarheid in Sluis te verbeteren, en om mogelijke ondermijnende criminele activiteiten op bedrijventerreinen tegen te gaan.

Controle

De gemeente vindt het belangrijk om samen met haar partners deze integrale controles te houden. Het doel is te controleren of inwoners en bedrijven voldoen aan de wet- en regelgeving die voor hen gelden. Bijvoorbeeld op het gebied van bouwen, milieu en brandveiligheid en de gemeentelijke regels, zoals de Algemene Plaatselijke Verordening. Burgemeester Marga Vermue: “Gelukkig houden de meeste ondernemers en inwoners zich aan de regels. Voor hen is het belangrijk om te zien dat er wordt gehandhaafd als dit niet zo is. Daarnaast controleren we ook om onveilige en onrechtmatige situaties te voorkomen. Denk hierbij aan brand- of explosiegevaar, overlast door gebruik en aantasting van de gezondheid Samen geven we een duidelijk signaal af.”

Melden helpt!

Het is de taak van de overheid om toe te zien dat iedereen wet- en regelgeving naleeft, dat iedereen gelijke kansen krijgt en dat de leefomgeving veilig is en blijft. Als we overtredingen vaststellen, handhaven we daarop. Naast de overheid is er ook een rol voor inwoners en ondernemers om te zorgen voor een veilige leefomgeving. Zij zijn de ogen en oren van de buurt en kunnen onrechtmatigheden of zelfs criminele activiteiten signaleren. Zij kunnen een verdachte situatie of vermoedens van criminele activiteiten melden bij de politie, via tel 0900 8844. Anoniem melden kan ook via Meld Misdaad Anoniem, tel 0800 7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl.