Dorpsstraat Schoondijke groener

De Dorpsstraat in Schoondijke is weer een stukje groener geworden. Voor de voormalige bakkerij Goethals stonden fietsenrekken op de bestrating. De gemeente haalde die nauwelijks gebruikte rekken samen met maar liefst 70 m2 verharding weg. Twee plantvakken met kleurrijk groen kwamen ervoor terug.

Van sierlijke éénjarigen naar blijvend groen 

De naaste bewoners overlegden met de gemeente hierover. De beide borders zijn nu nog gevuld met éénjarigen. We passen dit, als ze zijn uitgebloeid, aan naar blijvend groen. Daarbij houden we rekening met planten die passen bij de locatie en het straatbeeld.  

Duurzaam en efficiënt 

Bestrating weghalen en groen ervoor terugzetten klinkt niet alleen goed. Het levert ook qua efficiëntie op. Het onderhoud van grasstroken vraagt minder tijd en inzet dan de onkruidbestrijding van stoepen en bestrating. In de maandelijkse maaibeurten nemen we het gras mee daar waar we tegels door een grasmat vervingen. Zo maken we Sluis steeds groener en vergroten we de biodiversiteit.  

Al 5.000 meter minder bestrating 

In de afgelopen zes jaar vervingen we verspreid over de gemeente 5.000 meter bestrating door gras of groenperken. Wilt u ook (een aantal) tegels vervangen door groen in uw tuin of een geveltuin aanleggen? Kijk dan op onze pagina Klimaatadaptatie om meer te lezen over de verschillende (subsidie)mogelijkheden.