Achterstand maaien grasvegetaties

We merken dat er de afgelopen tijd veel vragen bij ons binnen komen over achterstanden van het maaien van gemeentelijke grasvegetaties. Dit is voor iedereen een vervelende situatie, en wij hopen deze achterstanden zo snel mogelijk in te halen. We lichten graag toe hoe het komt dat er achterstanden zijn ontstaan.

Nieuwe Europese aanbesteding

Begin 2024 is er een nieuwe Europese aanbesteding geweest voor het maaien van onze verschillende grasvegetaties. De aanbesteding is aangenomen door het bedrijf Sandee Groen. De manier van maaien en de hoeveelheid maaibeurten is hierbij hetzelfde gebleven vergeleken met 2023. Sandee Groen is voor ons een nieuwe aannemer voor dit werk, maar heeft veel ervaring in het groen door heel Nederland. Helaas is het nieuwe seizoen niet goed gestart waardoor er een achterstand is ontstaan. 

Dit heeft twee redenen:

  • Te natte weersomstandigheden;
  • Nieuwe medewerkers die het gebied nog eigen moeten maken.

Inhaalslag

Samen proberen we de achterstanden zo snel als mogelijk in te halen. De aannemer zal deze week extra capaciteit aanwenden om de inhaalslag te maken. Het aantal maaibeurten en bijbehorende niveau is dan ook nog steeds het uitgangspunt zoals in de opdracht is aangegeven.