Omgevingswet

De Omgevingswet is een nieuwe wet die op 1 januari 2024 in werking gegaan is. De Omgevingswet geldt voor iedereen in Nederland. U krijgt met de Omgevingswet te maken als u bijvoorbeeld van plan bent uw huis te verbouwen, een boom te kappen of ergens een bedrijf te beginnen. Het kan ook zijn dat uw buren, een projectontwikkelaar of de gemeente in uw omgeving gaat (ver)bouwen.

Met de invoering van de omgevingswet kennen we geen bestemmingsplannen meer. We werken dan met één omgevingsplan, waarin regels staan over de fysieke leefomgeving. Deze staan nu nog in heel heleboel bestemmingsplannen, gemeentelijke verordeningen en specifieke regels van het Rijk over bouwen en milieu.

Wilt u meer informatie over de omgevingswet kijk dan op onze website: www.gemeentesluis.nl/Inwoners/Omgevingswet.