PMD-zakken aanbieden op verzamelplaatsen containers

Zakken met plastic- en metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD) dienen voor inzameling te worden aangeboden op dezelfde plaats waar u ook de containers voor huisvuil langs de straat zet.

PMD wordt eens in de twee weken huis-aan-huis ingezameld. In de bebouwde kom kunt u het PMD op de ophaaldag voor 07.30 uur aanbieden en in het buitengebied is dit voor 07.00 uur. Ten laatste om 24.00 uur op de ophaaldag moet de openbare ruimte vrij zijn van containers voor huisvuil en eventueel foutief aangeboden PMD. U kent de verzamelplaatsen of vaste container aanbiedplaatsen waar u de containers voor het restafval, GFT en oud papier zet. Diezelfde aanbiedplaats geldt ook voor zakken met PMD.