Hulp bij belastingaangifte

Vanaf 1 maart kunt u uw belastingaangifte doen over het jaar 2023. Ga daarvoor naar www.belastingdienst.nl en klik op 'Inloggen op Mijn Belastingdienst'. Hiervoor heeft u een DigiD nodig.

www.belastingdienst.nl

Hulp nodig? 

Heeft u hulp nodig bij het invullen van uw aangifte? Er zijn verschillende organisaties die u kunnen helpen bij uw belastingaangifte: 

  • Bel gratis met de Belastingtelefoon tel. nr. 0800 0543 (houd uw BSN-nummer bij de hand). Hier kunt u ook een afspraak maken om op het stadhuis van Terneuzen geholpen te worden. 
  • Bent u lid van de FNV? Maak dan gebruik van de FNV-belastingservice, www.fnv.nl/belastingservice
  • Senioren die lid zijn van een ouderenbond kunnen contact opnemen met deze bond.  
  • U kunt natuurlijk ook een belastingconsument uit de regio benaderen. 

Kunt u geen gebruikmaken van bovengenoemde mogelijkheden? Dan kunt u hulp krijgen van een vrijwillige burgeradviseur van de gemeente Sluis. Er gelden dan wel twee voorwaarden: 

  • Uw inkomen mag niet hoger zijn dan de zorgtoeslaggrens (€ 37.496,- voor een alleenstaande of € 47.368,- voor een meerpersoonshuishouden) én 
  • Het heffingsvrije vermogen (box 3) mag niet hoger zijn dan € 57.000,- voor een alleenstaande of € 114.000,- als u een fiscale partner heeft. 

Voor meer informatie en het aanvragen van een aanmeldformulier belt u naar 140117 of stuurt u een e-mail naar lb@gemeentesluis.nl