Beleidsplan Wonen en huisvestingsverordening gewijzigd vastgesteld

De gemeenteraad van Sluis stelde donderdag 22 juni 2023 het beleidsplan Wonen en de huisvestingverordening gewijzigd vast. Dat betekent dat de maatregelen die hierin beschreven staan, vanaf 1 januari 2024 gelden. De komende maanden bereiden we de invoering voor.

Informatie over vaststelling

Het besluit van de gemeenteraad leidde tot een aantal aanpassingen. Deze aanpassingen en het vervolgproces lichten we toe in het document ‘Beleidsplan wonen en de huisvestingsverordening gewijzigd vastgesteld: informatie over proces en wijzigingen’. Dit document vindt u op www.gemeentesluis.nl/wonen. Op deze webpagina vindt u ook een link naar de officiële publicatie van de vaststelling op www.overheid.nl. Ook wordt de vaststelling bekend gemaakt op de gemeentepagina van deze uitgave van het ZVA. 

Versterken woonfunctie in woonkernen

Het doel van het woonbeleid en de huisvestingsverordening is om de woonfunctie in de woonkernen te versterken. In deze kernen worden in verhouding veel woningen gebruikt als tweede woning of toeristisch verhuurd. Daardoor is er minder ruimte voor de vaste inwoners en voor starters en gaat de leefbaarheid achteruit. De maatregelen die opgenomen staan in het beleidsplan Wonen en de huisvestingsverordening zijn erop gericht om weer grip te krijgen op de woningmarkt en de balans te herstellen.

Meer informatie over het beleidsplan Wonen en de huisvestingsverordening vindt u op www.gemeentesluis.nl/wonen.