Aansluiting wind van zee

Het Programma VAWOZ onderzoekt hoe en waar we tussen 2031 en 2040 elektriciteit en waterstof vanuit de windenergiegebieden aan land kunnen brengen en kunnen aansluiten op het hoogspanningsnet. Daarnaast onderzoekt Programma VAWOZ ook mogelijke locaties voor elektrolysers*.

De benodigde verbindingen voor het aansluiten van windenergie op het energiesysteem op land hebben impact op de omgeving. Onderzoek naar de mogelijke effecten van bepaalde routes en aansluitingslocaties is ook onderdeel van Programma VAWOZ.

*Elektrolysers zijn in geen enkel scenario voorzien binnen de gemeente Sluis.

Onderzoek route Zeeuws- Vlaanderen

Voor Zeeuws- Vlaanderen wordt een mogelijke route voor de aansluiting onderzocht. Om zorgvuldige afwegingen te maken, organiseert het ministerie gedurende het programma verschillende participatiebijeenkomsten om met een brede groep in gesprek te gaan over de beoogde ontwikkelingen en kansrijke oplossingen. Zo brengen we vroegtijdig risico’s, aandachtspunten en kansen in beeld. En komen we gezamenlijk tot verbeterde oplossingsrichtingen.

In gesprek met bewoners

Op donderdag 14 maart is er een informatieavond in het Ledeltheater in Oostburg georganiseerd. Deze informatieavond ging over de aanleg van elektriciteitskabels en waterstofleidingen. Deze is vanuit het ministerie georganiseerd. De gemeente Sluis faciliteert en ondersteunt het onderzoeksprogramma waar nodig. Kon u er niet bij zijn deze avond? Op deze pagina vindt u de presentatie die gegeven is.

Vragen?

Voor verdere vragen over de inhoud van de presentatie of voor meer informatie, voel je vrij om contact op te nemen met Piet Sinke, omgevingsmanager regio Zeeland en Jos Spits projectleider regio Zeeland via e-mail VAWOZ@minezk.nl of telefonisch: 070-3798979

Handige linkjes

Aanmelden nieuwsbrief

Vanuit het ministerie worden er over het VAWOZ programma regelmatig digitale nieuwsbrieven verstuurd. In deze nieuwsbrief worden actuele ontwikkelingen van het programma Verbindingen Aanlanding Wind op Zee (pVAWOZ) 2031-2040 van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat besproken.

Ontvangt u deze nieuwsbrief nog niet? Meldt u zich dan aan via het contactformulier van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (c.spotler.com).