Resultaten parkeeronderzoek gemeente Sluis bekend

In de gemeente Sluis werken we aan de herziening van het parkeerbeleid. Dit beleid bestaat uit de invoering van een digitaal vergunningensysteem waarbij op kenteken wordt geregistreerd. Eerder besloten we om een parkeeronderzoek uit te laten voeren. Dit deden we om meer informatie en data op te halen, zodat we de juiste keuzes kunnen maken. Het onderzoek vond in maart (laagseizoen) en in juli (hoogseizoen) plaats.

Opzet parkeeronderzoek 

Het parkeeronderzoek vond plaats in maart (laagseizoen) en in juli (hoogseizoen). Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Trajan en bestond uit het meten van de parkeercapaciteit, parkeerdruk, parkeerduur en parkeermotief. Zowel in het laag- als hoogseizoen zijn er veertien meetmomenten geweest per kern. Deze meetmomenten zijn op verschillende dagen van de week ingepland en op verschillende momenten van de dag. Het onderzoek richtte zich in eerste instantie op de kernen Sluis en Cadzand-Bad. Ook in de kernen Oostburg, Breskens, Retranchement, Cadzand-Dorp, Groede, Nieuwvliet en Zuidzande zijn er metingen geweest. 

Resultaten 

In de volgende twee rapporten kunt u de resultaten van het onderzoek in de kernen Sluis en Cadzand-Bad lezen. Het onderzoeksrapport van de overige kernen volgt binnenkort.

In het kort zijn de volgende conclusies uit het onderzoek getrokken:  

  • De kernen Sluis en Cadzand-Bad hebben voldoende parkeercapaciteit om de reguliere structurele parkeerdruk in het laag- en hoogseizoen op te vangen.
  • De parkerende doelgroepen (bewoners en hun bezoek, (dag)toeristen, ondernemers en werknemers van bedrijven) staan van nature grotendeels op de juiste locaties.
  • De parkeerdruk is tijdens het hoogseizoen vooral in de straten hoog, maar leidt niet tot knelpunten.
  • De parkeerdruk op de gemeentelijke parkeerterreinen (zowel in Sluis als Cadzand-Bad) komt in de drukke periode nooit op een punt waardoor problemen ontstaan. 
  • De resultaten van beide onderzoeken tonen niet aan dat er op dit moment grote nut en noodzaak is om het huidige parkeerbeleid aan te scherpen. 
  • Op de Sint Annastraat  is meermaals een kritische parkeerdruk gemeten. Hier is een aanpassing van het beleid wenselijk.

Dit betekent dat het herziene digitale parkeervergunningenbeleid grotendeels hetzelfde blijft als het huidige beleid. We voeren wel aanpassingen uit om de digitale uitgifte van parkeervergunningen op kenteken mogelijk te maken. 

Uiterlijk 17 november 2023 wordt het digitale systeem opengesteld voor gebruik. Gebruikers vragen vanaf dat moment hun parkeervergunning digitaal aan. Deze digitale parkeervergunningen zijn vanaf 1 januari 2024 geldig. We informeren gebruikers vooraf uitgebreid over de werking van het digitale vergunningensysteem.

Vragen

Heeft u vragen over het parkeeronderzoek, de resultaten of het digitale vergunningensysteem? Neem dan contact met ons op via info@gemeentesluis.nl of 140117.