Dichter bij het recht door samenwerking met SRV

Sluis werkt samen met 5 andere Zeeuwse gemeenten om de toegang tot rechtsbescherming voor haar inwoners te verbeteren. Samen Recht Vinden (SRV) is er voor alle Zeeuwse inwoners. Heeft u een (dreigend) conflict met een instantie, een leverancier of anderszins? Kom eens langs om uw zaak te bespreken. SRV doet aan hoor en wederhoor en waar gewenst ook aan bemiddeling. Dat doen ze onafhankelijk en onpartijdig en voor inwoners van Zeeland zijn er geen kosten aan verbonden.

In Sluis zijn er op drie locaties spreekuren, namelijk in Oostburg, in Aardenburg en in Breskens. Aanmelden kan telefonisch via 06 – 34 20 84 14 tijdens kantoortijden tussen 9.00 en 17.00 uur en 24/7 online. Binnenlopen bij een spreekuur kan ook, zie voor de locaties de website: https://samenrechtvinden.nl/waar-we-zijn.