Glasvezel in de regio

In de gemeente Sluis wordt in verschillende kernen glasvezel aangelegd. Dit kan voor ongemak zorgen in uw straat of buurt. We begrijpen dat het niet altijd even duidelijk is wie nu waar verantwoordelijk voor is.

Op onze website van de gemeente Sluis is een informatiepagina te vinden over de aanleg van glasvezel in onze gemeente: www.gemeentesluis.nl/Bestuur_en_Organisatie/Nieuwsberichten/Overig_nieuws/Aanleg_glasvezel.

Wie doet wat?

De gemeente Sluis investeert niet in glasvezel, dat doen marktpartijen. De gemeente is enkel beheerder van de publieke ruimte. De aanleg van glasvezel gebeurt in overleg met de glasvezelpartijen. Dit zijn commerciële bedrijven, met andere belangen dan de gemeente. Omdat we samenwerken met commerciële partijen die concurrenten van elkaar zijn is het niet altijd mogelijk om het aantal keren opengebroken trottoirs te beïnvloeden. Tijdens dit proces zijn we vaak in overleg met de glasvezel partijen. We proberen hier zoveel mogelijk aan te sturen zodat onze inwoners zo min mogelijk last ervaren. Het opnieuw aanleggen van de opengebroken trottoirs is een verantwoordelijkheid die bij de glasvezelpartij ligt. De gemeente Sluis houdt toezicht op de aanleg hiervan, ook hierin proberen we zo veel en zo snel mogelijk de trottoirs weer netjes terug te leggen.