Wonen in de gemeente Sluis

Het beleidsplan Wonen en de huisvestingsverordening van de gemeente Sluis lagen van 16 februari tot en met 30 maart 2023 ter inzage.

De ingediende zienswijzen zijn beantwoord in een ‘nota beantwoording zienswijzen beleidsplan Wonen en huisvestingsverordening’, die staat gepubliceerd op www.gemeentesluis.nl/wonen. Indieners van zienswijzen ontvangen hierover deze week bericht.

Nota van beantwoording

De gemeente Sluis heeft in de ‘nota beantwoording zienswijzen beleidsplan Wonen en huisvestingsverordening’ per onderwerp alle zienswijzen samengevat en beantwoord. Ook staat in de nota aangegeven tot welke wijzigingen dit heeft geleid. Wij nodigen u graag uit om deze nota te bekijken. U vindt de nota uiterlijk vrijdag 2 juni 2023 op www.gemeentesluis.nl/wonen. Op deze webpagina worden ook overige documenten geplaatst, waaronder het beleidsplan Wonen en de huisvestingsverordening. Daarnaast plaatsen we hierop het document ‘Beleidsplan wonen: Samenvatting proces, beantwoording zienswijzen en wijzigingen’. Wij raden u aan om dit document eerst te lezen.

Informeren indieners

Indieners van een zienswijze ontvangen per mail of brief (afhankelijk van de contactgegevens die zijn aangeleverd door de indieners) bericht. Op woensdag 31 mei 2023 versturen we de mail en de brief. Indieners die geen contactgegevens hebben doorgegeven, informeren we onder andere via dit artikel in het ZVA en een bericht op de website van de gemeente Sluis.

Commissie en raadsvergadering

Het beleidsplan Wonen en de huisvestingsverordening staan op dinsdag 6 juni a.s. op de agenda van de commissie Ruimte/AB en op donderdag 22 juni a.s. op de agenda van de besluitvormende raadsvergadering. Alle documenten worden voorafgaand aan de raadsvergaderingen gepubliceerd op www.gemeentesluis.nl, onder gemeenteraad/vergaderstukken. Een link naar de vergaderstukken vindt u uiterlijk vrijdag 2 juni ook op www.gemeentesluis.nl/wonen

Inspreken en aanmelden 

Tijdens de commissie Ruimte/AB op 6 juni kunt u inspreken. Aanmelden hiervoor is verplicht en kan tot maandag 5 juni a.s. 17.00 uur via griffiersbureau@gemeentesluis.nl of tel. 14 0117. U kunt de commissievergadering en de besluitvormende raadsvergadering bijwonen. Graag verzoeken wij iedereen die de commissie- of raadsvergadering fysiek wil bijwonen, zich uiterlijk een dag van tevoren aan te melden in verband met de beschikbare ruimte in onze vergaderzaal. Dit kan via het bovengenoemde mailadres en telefoonnummer. De commissie- en raadsvergaderingen zijn ook live mee te luisteren via https://sluis.raadsinformatie.nl.