Inventarisatie graven begraafplaats Retranchement

In september 2020 heeft de raad de visie voor de begraafplaatsen vastgesteld.

Hierin is onder andere opgenomen dat:

  • Alle zestien gemeentelijke begraafplaatsen behouden blijven;
  • De grafrechten van alle op de begraafplaats aanwezige graven opnieuw kunnen worden afgesloten (ook indien de grafrechten al langer zijn verlopen).

Om uitvoering te kunnen geven aan de visie, inventariseren we of we van alle graven de juiste gegevens hebben. Voor de begraafplaats van Retranchement is een eerste stap in dit proces uitgevoerd. Het digitale grafregister is gecontroleerd op de juiste gegevens van de contactpersonen, locatie op de begraafplaats en ontbrekende gegevens zijn wanneer mogelijk aangevuld vanuit de originele oude grafregisters. Voor een deel van de aanwezige graven, van zowel lopende als verlopen grafrechten, zijn de gegevens van een contactpersoon niet (volledig) bekend. 

Het aanvullen van de juiste rechthebbende of belanghebbende contactpersoon per graf is een zorgvuldig en respectvol proces. Voor de graven waarvan we niet alle gegevens beschikbaar hebben, hebben we daarom een bordje geplaatst bij het betreffende graf, gehele rij of gehele vak met de vraag om contact op te nemen met de gemeente Sluis. De bordjes blijven volgens de daarvoor vastgestelde termijn van een jaar staan. Indien na dat jaar geen nieuwe contactpersoon bekend is, vervalt het graf terug aan de gemeente. Graven waarvan afstand is gedaan of terug vervallen aan de gemeente, worden alleen bovengronds opgeschoond. Wij verwijderen dus geen stoffelijke resten van deze begraafplaats.

Bent u een nabestaande of bekende en heeft u waardevolle informatie over deze graven? Dan vragen wij u contact op te nemen met de begraafplaatsadministratie van de gemeente Sluis. Zo kunnen we de inventarisatie zorgvuldig afronden en u als nieuw contactpersoon weer in de gelegenheid stellen om de grafrechten te verlengen.

Contact opnemen kan via:

Tel: 0117-457000
E-mail: begraafplaatsadministratie@gemeentesluis.nl