Veranderingen afvalkalender vanaf 1 januari 2024

Uw huishoudelijk afval haalt de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) op volgens een afvalkalender. Voor sommigen verandert die afvalkalender. In dit artikel leest u wat er verandert en herinneren wij u aan de regels.

Wat verandert er?

Hieronder staan de veranderingen in een tabel. Deze gelden vanaf 1 januari 2024.

Tabel veranderingen afvalkalender voor PMD
Nieuwe inzameldag (voor PMD)
Aardenburg Woensdag (even weken)
Eede Woensdag (even weken)
Heille Woensdag (even weken)
Sint Kruis Woensdag (even weken)
De Biezen Woensdag (even weken)
Waterlandkerkje Woensdag (even weken)

 

Tabel veranderingen afvalkalender voor GFT, Rest en OPK
Nieuwe inzameldag (voor GFT + Rest + OPK)
St. Annastraat Donderdag
Nederherenweg Donderdag
Industrieweg Sluis Donderdag
Graaf Jansdijk Sluis Donderdag
Rondweg Sluis Donderdag

 

Afvalkalender op adres

Eén afvalkalender voor de hele gemeente Sluis bestaat niet meer. Elk adres heeft nu zijn eigen afvalkalender.

De afvalkalender vindt u hier terug:

In de afvalapp van de ZRD te downloaden via de Appstore en Play Store en op de website www.zrd.nl.

Er gelden regels

  • De inzameling van huishoudelijk afval gebeurt volgens vastgestelde regels. Die regels leest u in de Afvalstoffenverordening en het bijbehorende Uitvoeringsbesluit. Die documenten staan op overheid.nl. De gemeente Sluis mag handhaven. Dat gebeurt als u de regels niet volgt.
  • Aanbieden van uw PMD-zakken of containers? Dat doet u op de inzameldag binnen de bebouwde kom tot ten laatste 07.30 uur. Als u in het buitengebied woont, is dit tot ten laatste 07.00 uur.
  • Is uw afval geweigerd? De ZRD mag uw afval weigeren. En dan moet u het gescheiden naar de milieustraat brengen (Transportweg 17, Oostburg). Fijn restafval kunt u niet naar de milieustraat brengen. Fijn restafval moet u bijhouden tot de volgende inzameldag.
  • Uw zak of container mag na middernacht op de inzameldag niet meer op straat te vinden zijn.
  • Op de inzameldag kunt u uw zakken of containers alleen aanbieden op de aanbiedplaats.