Maatregelen beleidsplan Wonen en huisvestingsverordening gaan in vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 gaan de maatregelen in die beschreven staan in het beleidsplan Wonen en de huisvestingsverordening. Dat betekent dat u in veel gevallen (online) een vergunning moet aanvragen voor het gebruik van een woning als tweede woning.

Het aanvraagformulier staat vanaf maandag 1 januari a.s. op www.gemeentesluis.nl/wonen. Ook geldt er een meldings- en registratieplicht en mag u een vaste of tweede woning maximaal 28 nachten toeristisch verhuren. Eigenaren van tweede woningen die bij ons bekend zijn, ontvangen in de week van 1 januari een brief. Daarin lichten we de maatregelen toe. Alle informatie, waaronder stroomschema’s die stap voor stap laten zien of een maatregel wel of niet van toepassing is, vindt u op www.gemeentesluis.nl/wonen

Met de maatregelen willen we de balans tussen permanente bewoning en toeristische verhuur in de woonkernen herstellen. Daardoor ontstaat meer ruimte op de woningmarkt voor onder andere vaste inwoners en starters. Dit heeft een positieve invloed op de leefbaarheid in de woonkernen.