Verkiezing Europees Parlement - Registratie kiezers die onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Unie

De burgemeester van Sluis maakt bekend, dat niet-Nederlanders die onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie en als ingezetene zijn ingeschreven bij deze gemeente, zich kunnen laten registreren als kiezer voor de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement.

U dient dan:

  • op dinsdag 23 april 2024, de dag van de kandidaatstelling, uw werkelijke woonplaats in Nederland te hebben;
  • op donderdag 6 juni 2024, de dag van de stemming, 18 jaar of ouder te zijn; en
  • niet uitgesloten te zijn van het kiesrecht in Nederland of in een andere lidstaat van de Europese Unie.

Het verzoekschrift tot registratie (model Y 32) is in verschillende talen terug te vinden op de website van de gemeente Sluis of wordt op uw verzoek toegezonden. 

Wilt u in Nederland stemmen en heeft u zich nog niet geregistreerd? Print het formulier en stuur deze met een kopie van uw legitimatiebewijs naar het onderstaande adres:

Gemeente Sluis
t.a.v. Burgerzaken
Postbus 27
4500 AA  Oostburg

U mag het ook mailen naar burgerzaken@gemeentesluis.nl.

De eenmaal als kiezer geregistreerde persoon blijft geregistreerd zolang hij/zij als ingezetene is ingeschreven bij een Nederlandse gemeente.

Het verzoekschrift bevat tevens een verklaring dat hij/zij niet is uitgesloten van het kiesrecht en dat hij/zij uitsluitend in Nederland van het kiesrecht gebruik zal maken.

Het verzoekschrift dient uiterlijk dinsdag 23 april 2024, de dag van de kandidaatstelling, te zijn ontvangen. Verzoeken die na deze datum worden ontvangen, gelden pas voor de volgende verkiezing.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Sluis door een e-mail te sturen naar burgerzaken@gemeentesluis.nl of te bellen naar 14 0117.