Nieuwsberichten bomruiming Breskens

12 november NIEUWSBERICHT - Vliegtuigbommen succesvol vernietigd!

De vliegtuigbommen zijn ingegraven in een bed van zand en succesvol vernietigd! 

12 november NIEUWSBERICHT - Vliegtuigbommen onschadelijk gemaakt

De vliegtuigbommen zijn door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) onschadelijk gemaakt. Het gebied is vrijgegeven en weer voor iedereen toegankelijk. Ook de omwonenden kunnen weer terug naar hun woning. De onschadelijk gemaakte bommen worden nu door de EODD vervoerd onder begeleiding van politie naar de gemeentelijke springplaats. Daar worden de bommen ingegraven en gecontroleerd vernietigd.

Foto bomruiming Breskens 1  Foto bomruiming Breskens 2

12 november NIEUWSBERICHT - Bomruiming Breskens

Vandaag worden in Breskens twee vliegtuigbommen onschadelijk gemaakt door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD). Vervolgens worden de vliegtuigbommen naar de gemeentelijke springlocatie in Oostburg vervoerd en gecontroleerd vernietigd. 

Om de omgeving en de medewerkers van de EODD tijdens de ruiming te beschermen, worden de volgende veiligheidsmaatregelen getroffen: 

  • Het werkgebied wordt binnen de vastgestelde veiligheidsstraal afgezet door politie en is niet toegankelijk. 
  • Het verkeer wordt omgeleid via een omleidingsroute. Deze wordt ter plaatse door middel van bebording aangegeven. 
  • Omwonenden (Fort Soleil, Het Heem, een deel van Zeebad en een deel van de Langeweg) kunnen vanaf 08.00 uur tot nader order niet in hun woning verblijven. 

Afgezet gebied bomruiming Breskens_V3

Wil je op de hoogte blijven? Volg ons via de website, Facebook, Twitter of Instagram. We communiceren hierop ook wanneer het gebied wordt vrijgegeven. 

10 november NIEUWSBERICHT - Bomruiming gevonden explosieven Breskens

Op vrijdag 12 november 2021 worden in Breskens twee vliegtuigbommen onschadelijk gemaakt door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD). Vervolgens worden de vliegtuigbommen naar de gemeentelijke springlocatie in Oostburg vervoerd en gecontroleerd vernietigd. 

Om de omgeving en de medewerkers van de EODD tijdens de ruiming te beschermen, worden de volgende veiligheidsmaatregelen getroffen: 

  • Het werkgebied wordt binnen de vastgestelde veiligheidsstraal afgezet door politie en is niet toegankelijk. 
  • Het verkeer wordt omgeleid via een omleidingsroute. Deze wordt ter plaatse door middel van bebording aangegeven. 
  • Omwonenden kunnen die dag vanaf 08.00 uur tot nader order niet in hun woning verblijven. 

Afgezet gebied bomruiming Breskens_V3

Informatie tijdens de bomruiming

Op vrijdag 12 november 2021 houden wij de omwonenden en andere geïnteresseerden op de hoogte via deze pagina en social media kanalen (Facebook, Twitter en Instagram). We communiceren hierop ook wanneer het gebied wordt vrijgegeven. 

14 oktober 2021 NIEUWSBERICHT - Bomruiming vakantiepark Zeebad Breskens

Roompot start eind dit jaar met de realisatie van de herontwikkeling van het vakantiepark Zeebad. In voorbereiding hierop wordt onder andere explosievenonderzoek uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek zijn twee 500 Lbs Engelse vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Beide vliegtuigbommen worden op vrijdag 12 november 2021 onschadelijk gemaakt, naar de springlocatie in Oostburg gebracht en daar vernietigd. Op deze pagina vindt u alle informatie betrekking tot deze bomruiming. 

Veiligheid

Na het aantreffen van de vliegtuigbommen heeft de Explosieven Opruimingsdienst (EODD) de bommen geïdentificeerd, afgedekt en veiliggesteld. Op dit moment zijn er buiten deze maatregelen geen aanvullende veiligheidsmaatregelen nodig en is er geen gevaar voor de omgeving. Het explosievenonderzoek is nog niet afgerond en loopt door tot en met de laatste week van oktober. Mocht er onverhoopt in de tussentijd een nieuwe bom worden gevonden, dan communiceren wij hierover via onze gemeentelijke kanalen.

Ontruiming 12 november 2021

De vliegtuigbommen worden op 12 november 2021 door de EODD ter plaatse onschadelijk gemaakt, naar de springlocatie in Oostburg gebracht en daar vernietigd. Om de omgeving en de medewerkers van de EODD tijdens de ruiming te beschermen, worden uitgebreide maatregelen getroffen. In een straal van 200 meter rond het werkgebied wordt het gebied ontruimd en door politie afgezet. 

Afgezet gebied bomruiming breskens

Dit betekent dat die dag het afgezette gebied vanaf 08.00 uur niet meer toegankelijk is voor derden en omwonenden en woningeigenaren van een woning in Fort Soleil en Het Heem op ’s ochtends uiterlijk om 08.00 uur hun woning en het afgezette gebied moeten verlaten. Zij kunnen terugkeren naar de woning als de bommen onschadelijk zijn gemaakt en het afgezette gebied door politie/hulpdiensten wordt vrijgegeven. Op dit moment kunnen wij geen uitspraak doen over het tijdstip waarop dit zal zijn. Omwonenden zijn hierover per brief geïnformeerd.

6 oktober 2021 PERSBERICHT - Tweede explosief gevonden in Breskens

In voorbereiding op de herontwikkeling van vakantiepark Zeebad wordt er een explosievenonderzoek uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek is een tweede Engelse vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog in de bodem aangetroffen. Eerder was er al een vliegtuigbom gevonden. Beide vliegtuigbommen worden op vrijdag 12 november 2021 onschadelijk gemaakt en geruimd. 

Veiligheid

Na het aantreffen van de vliegtuigbom heeft de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) de bom geïdentificeerd. Hierna is de bom door de EODD afgedekt en veiliggesteld. Op dit moment zijn er buiten deze maatregelen geen aanvullende veiligheidsmaatregelen nodig en is er geen gevaar voor de omgeving. Het explosievenonderzoek is nog niet afgerond en loopt door tot en met de laatste week van oktober.

Ruiming

De vliegtuigbommen worden op vrijdag 12 november 2021 door de EODD ter plaatse onschadelijk gemaakt, naar de springlocatie in Oostburg gebracht en daar gecontroleerd vernietigd. Om de omgeving en de medewerkers van de EODD tijdens de ruiming te beschermen, worden uitgebreide veiligheidsmaatregelen getroffen. Dit houdt onder meer in dat het werkgebied binnen de vastgestelde veiligheidsstraal wordt afgezet voor verkeer en omwonenden niet in hun woning kunnen verblijven. Alle omwonenden en eigenaren van een woning in Fort Soleil en het Heem zijn hierover geïnformeerd.  

Informatieavond

Op vrijdag 15 oktober 2021 organiseren we een informatieavond over deze bomruiming in MFC de Korre in Breskens. Omwonenden en direct belanghebbenden zijn hiervoor uitgenodigd van 18.30 tot 19.30 uur of van 20.00 tot 21.00 uur. Politie, medewerkers van de EODD en de gemeente Sluis geven deze avond een toelichting op de ruiming van de vliegtuigbommen. Daarnaast is er ruimte voor het stellen van vragen. Aanmelden voor deze informatieavond kan via bomruiming@gemeentesluis.nl of 140117. 

17 september 2021 PERSBERICHT - Gevonden explosief in Breskens

Roompot start eind dit jaar met de realisatie van de herontwikkeling van het vakantiepark Zeebad. In voorbereiding hierop wordt onder andere een explosievenonderzoek uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek is een 500 Lbs Engelse vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Deze vliegtuigbom wordt op vrijdag 12 november 2021 onschadelijk gemaakt en geruimd. Binnenkort volgt hierover meer informatie.

Veiligheid

Na het aantreffen van de vliegtuigbom heeft de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) de bom geïdentificeerd. Hierna is de bom door de EODD afgedekt en veiliggesteld. Op dit moment zijn er buiten deze maatregelen geen aanvullende veiligheidsmaatregelen nodig en is er geen gevaar voor de omgeving. Het explosievenonderzoek is nog niet afgerond en loopt door tot en met de laatste week van oktober.

Ruiming

De EODD, de politie, Roompot en de gemeente Sluis werken momenteel aan de voorbereiding van de ruiming. Alle omwonenden en woningeigenaren van een woning in Fort Soleil en Het Heem zijn geïnformeerd.