PERSBERICHT - Voorlopige portefeuilleverdeling

De coalitie is met de beoogde wethouders en de burgemeester samengekomen. Ze hebben de portefeuilleverdeling besproken en voorlopig vastgesteld.

In het collegeberaad worden de laatste puntjes op de i gezet. En mogelijk zorgt de komst van een vierde wethouder tot een herschikking van de portefeuilleverdeling. 

Op een aantal portefeuilles wordt met een eerste en tweede wethouderschap gewerkt. Collegiaal bestuur staat uitdrukkelijk voorop in het nieuwe college. Respect voor ieders inbreng is nog eens bevestigd. 

Wethouder Marian van Oostenbrugge (Sluis Lokaal) behoudt de portefeuille ‘wonen, voorzieningen en ruimtelijke ordening (RO)’. Ook het Havengebied Breskens pakt zij als eerste wethouder op. Wethouder Chris Simons (VVD) is tweede wethouder op dit dossier. Daarnaast krijgt hij de portefeuille ‘Economie, arbeidsmarkt en financiën’. Het ‘sociaal domein, klimaat, energie en duurzaamheid’ vormen de portefeuille van wethouder Patricia van de Vijver – van Deursen (CDA). Burgemeester Marga Vermue behoudt haar huidige dossiers.