PERSBERICHT - Bevindingen verkenner de heer Eenhoorn

De verkenner, die de opdracht heeft te bezien hoe de bestuurscrisis in de gemeente Sluis kan worden opgelost, heeft zijn bevindingen gedeeld met de raad, de burgemeester en enig overgebleven wethouder. Hij heeft de raad geadviseerd om onder zijn leiding een gesprek te hebben met de fracties van Sluis Lokaal, VVD en CDA. De toekomstige bemensing en de inhoudelijke basis voor een nieuw college worden dan besproken.

De verkenner zal tevens aandacht besteden aan de bestuurscultuur.
 
In de bijeenkomst van donderdagavond 11 januari 2024 is vast komen te staan dat alle fracties doordrongen zijn van de noodzaak over hun eigen schaduw heen te springen om goed bestuur van de gemeente Sluis mogelijk te maken. Het streven is erop gericht voor 1 maart 2024 een nieuw college “up and running” te hebben.