PERSBERICHT - Voordracht nieuwe wethouders

De formerende partijen in de gemeente Sluis willen bij de keuze van een vierde wethouder zorgvuldig te werk gaan. Deze zorgvuldigheid gaat voor snelheid. De komende maand wordt gezocht naar een geschikte kandidaat. Ondertussen zullen de zittende wethouder en burgemeester en de nieuw voor te dragen wethouders zich één dezer dagen buigen over een (voorlopige) portefeuilleverdeling. Bas Eenhoorn zal de gesprekken begeleiden.

De VVD en het CDA in de raad van de gemeente Sluis zullen respectievelijk Chris Simons, oud Tweede Kamer lid van de VVD met ervaring in het lokale bestuur in Middelburg, en Patricia van der Vijver – van Deursen, nu fractievoorzitter van het CDA in Sluis, voordragen als de nieuwe wethouders.