PERSBERICHT - Integrale controles

De afgelopen periode hebben er diverse integrale controles plaatsgevonden. Samen met verschillende partners heeft de gemeente deze controles uitgevoerd. Denk hierbij aan arbeidsinspectie, RUD, belastingdienst en brandweer.

De controles waren met name gericht op arbeidsuitbuiting, brandveiligheid en milieu- en vergunningseisen. Tijdens deze controles zijn 7 bedrijven gecontroleerd en er zijn diverse misstanden aangetroffen. Onder meer overtredingen van de (milieu)vergunningsvoorwaarden, belastingwet en arbeidstijdenwet overtredingen. De betrokken bedrijven krijgen de tijd om de misstanden te herstellen en hercontrole zal volgen. 

Integrale controles

De Zeeuwse gemeenten voeren al enige tijd integrale controles uit. Hierbij wordt er samengewerkt met diverse overheidspartners met als doel om (ondermijnende) criminaliteit en misstanden aan te pakken. Ook in 2024 zullen deze controles voortgezet worden. De controles vinden plaats na meldingen of signalen die de gemeente of overige partners uit de interne organisatie of vanuit inwoners ontvangt. 

Wat is arbeidsuitbuiting

Arbeidsuitbuiting is een vorm van mensenhandel. Bij arbeidsuitbuiting spelen dwang, geweld, dreiging, afpersing en/of misleiding vaak een rol. Bijvoorbeeld als mensen onder dreiging of dwang hun salaris af moeten staan. Gevallen van arbeidsuitbuiting kunt u (anoniem) melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie via 0800-5151. 

Zelf melden

Signalen over ondermijnende criminaliteit of overige misstanden kunnen gemeld worden bij Meld Misdaad Anoniem (MMA). Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijke stichting. De anonimiteit en veiligheid van de melders staat op de eerste plaats. Alleen als de anonimiteit gewaarborgd kan worden stuurt MMA de anonieme melding door naar de politie, gemeente of andere opsporingsinstanties. Om je anonimiteit te garanderen gaat MMA heel ver. De anonimiteit van de melder is zelfs belangrijker dan het oplossen van een zaak.